Tranviken Alnö

Tranviken Alnö är en badplats i Sundsvalls kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger i en vik på Alnöns sydöstra sida i Sundsvalls kommun. Stranden är främst av sand och sträcker sig 300 m och har ett relativt normalt badvattendjup med sandbotten. Mitt i strandområdet finns en dunge med grillplats. Växtligheten utgörs främst av strandvial, vresros, al, och strandråg. På mitten av stranden rinner en liten bäck ut i viken.

Kontakta Sundsvalls kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kulturochfritidsnamnden@sundsvall.seTel: 060-192010

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-07
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt med an­märk­ning
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 19 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-31Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-26Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Bra kvalitet
 2. 2021:Bra kvalitet
 3. 2020:Bra kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
7:00-0.70.14.1Vindriktning 145grader
10:00-1.00.13.4Vindriktning 129grader
13:00-0.80.24.3Vindriktning 137grader

Dagens vattentemperatur: 0.3 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Tranvikens badplats är ett havsbad i Bottenhavet i Västernorrland. Det är beläget i en vik på Alnöns sydöstra sida och har en sandstrand på ca 300 m. Badet är klassat som ett EU-bad av Sundsvalls kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomsten i Sundsvallsbukten, som är 266,3 km2 stort, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-07-15 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Bör uppdateras var fjärde år. Badvattenklassifieringen för 2009: Utmärkt
  Senast uppdaterad: 2011-05-16
  Uppdaterad av: Helena Paulsson
  Nästa uppdatering: Senast 2014-09-01

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKultur och Fritid, Henrik LindénAdress 851 85 SundsvallBesöks­adressFriluftscentrum, Södra BergetTelefon060-192010E-postKulturochfritidsnamnden@sundsvall.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljökontoret, Åsa Vidman NilssonAdress 851 85 SundsvallBesöks­adressNorrmalmsgatan 4Telefon060-191190E-postmiljonamnden@sundsvall.se
  Övrigt
  Hemsidawww.sundsvall.seTelefon060-192010E-postkulturochfritidsnamnden@sundsvall.se