Bergafjärden, Njurunda

Bergafjärden, Njurunda är en badplats i Sundsvalls kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger i en vik vid Njurundakusten i Sundsvalls kommun. Stranden är främst av sand och sträcker sig 800 m. Det är mycket långgrunt och har främst sandbotten men även lerig botten förekommer fläckvis. På badets norra ände finns en större gräsyta. Två mindre vattendrag löper ut i badvattnet. En i den södra delen och en på mitten av stranden. Växtlighet i området är framst tall, al, sälg, gräs, vass, nålsäv och gåsört.

Hitta hit

Kontakta Sundsvalls kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kulturochfritidsnamnden@sundsvall.seTel: 060-192010

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-07Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-31Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Tillfredsställande kvalitet
 2. 2021:Tillfredsställande kvalitet
 3. 2020:Bra kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
22:004.40.00.5Vindriktning 351grader
1:004.00.01.5Vindriktning 319grader
4:002.50.02.2Vindriktning 287grader

Dagens vattentemperatur *: 1.6°C

* Under första halvan av april 2024 hämtas inte prognoser för vattentemperatur dagligen på grund av byte av teknisk lösning. Den aktuella prognosen hämtades: 2024-04-16. Väderprognosen uppdateras var fjärde timme.

Bergafjärdens badplats är ett havsbad i Bottenhavet vid Njurundakusten i Västernorrland. Badplatsen ligger i en vik och har en sträcka av ca 800 m sandstrand. Det är klassat som ett EU-bad av Sundsvalls kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst i Sundsvallsbukten, som är 266,3 km2 stort, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-07-15 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Bör uppdateras var fjärde år. Badvattenklassifieringen för 2009: Utmärkt
  Senast uppdaterad: 2011-05-16
  Uppdaterad av: Helena Paulsson
  Nästa uppdatering: Senast 2014-09-01

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKultur och Fritid, Henrik LindénAdress 85185 SundsvallBesöks­adressFriluftscentrum, Södra BergetTelefon060-192010E-postKulturochfritidsnamnden@sundsvall.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljökontoret, Åsa Vidman NilssonAdress 85185 SundsvallBesöks­adressNorrmalmsgatan 4Telefon060-191190E-postmiljonamnden@sundsvall.se
  Övrigt
  Hemsidawww.sundsvall.seTelefon060-192010E-postkulturochfritidsnamnden@sundsvall.se