Seläter

Seläter är en badplats i Strömstads kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen är belägen vid Seläter, drygt 4 km från Strömstads tätort. Området är till större delen täckt av klippt gräsmatta med ett smal strandbryn. Havsbotten består av blandat sand och småsten och badplatsen klassas som EU-bad. Vattnet har under åren varit av god kvalitet. Området har p-plats, toaletter, kiosk på sommaren, bryggor, hopptorn och vattenrutschbana.

Kontakta Strömstads kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mbn@stromstad.seTel: 0526-190 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
03:00-2.00.03.4Vindriktning 64grader
06:00-1.40.04.4Vindriktning 79grader
09:000.90.04.8Vindriktning 89grader

Dagens vattentemperatur: 3.5 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen är belägen vid Seläter, drygt 4 km från Strömstads tätort. Området är till större delen täckt av klippt gräsmatta med ett smal strandbryn. Havsbotten består av blandat sand och småsten och badplatsen klassas som EU-bad enligt direktiv 2006/7/EG. Vattnet har under åren varit av god kvalitet. Området har p-plats, toaletter, kiosk på sommaren, bryggor, hopptorn och vattenrutschbana.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Utmärkt kvalitet - uppdatering vart fjärde år
  Senast uppdaterad: 2023-02-09
  Uppdaterad av: Anna Kasurinen
  Nästa uppdatering: 2022

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareStrömstads kommun / Tekniska förvaltningenAdress 452 80 StrömstadBesöks­adressPrästängsvägen 30, 45233 StrömstadTelefon0526-191 85E-posttn@stromstad.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetStrömstads kommun / Miljö- och byggförvaltningenAdress Norra Bergsgatan 21-23 452 80 StrömstadBesöks­adressNorra Bergsgatan 21-23 452 80 StrömstadTelefon0526-190 00E-postmbn@stromstad.se
  Övrigt
  Hemsidawww.stromstad.seTelefon0526-190 00E-postmbn@stromstad.se