Saltö

Saltö är en badplats i Strömstads kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen är belägen inom Kosterhavets nationalpark med drygt 500 meters promenad genom tallskogen från p-plats, kiosk och entré Saltö. Toaletter finns både vid parkeringen och vid badplatsen och badplatsen klassas om EU-bad. Botten är av sand med små inslag av sten eller vegetation.

Kontakta Strömstads kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mbn@stromstad.seTel: 0526-190 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Tillfredsställande kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Bra kvalitet
 2. 2020:Bra kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
11:0015.10.03.0Vindriktning 232grader
14:0015.20.06.4Vindriktning 224grader
17:0014.50.04.2Vindriktning 193grader

Dagens vattentemperatur: 15.4 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen är belägen inom Kosterhavets nationalpark med drygt 500 meters promenad genom tallskogen från p-plats, kiosk och entré Saltö. Toaletter finns både vid parkeringen och vid badplatsen och badplatsen klassas om EU-bad enligt direktiv 2006/7/EG. Vattnet har under åren varit av god kvalitet. Botten är av sand med små inslag av sten eller vegetation.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: uppdatering vart fjärde år.
  Senast uppdaterad: 2023-05-11
  Uppdaterad av: Strömstads kommun/ Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
  Nästa uppdatering: 2023

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareStrömstads kommun / Miljö- och byggförvaltningenAdress Norra Bergsgatan 21-23 452 80 StrömstadBesöks­adressNorra Bergsgatan 21-23 452 80 StrömstadTelefon0526-19000E-postmbn@stromstad.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetStrömstads kommun / Miljö- och byggförvaltningenAdress Norra Bergsgatan 21-23 452 80 StrömstadBesöks­adressNorra Bergsgatan 21-23 452 80 StrömstadTelefon0526-19000E-postmbn@stromstad.se
  Övrigt
  Hemsidawww.stromstad.seTelefon0526-190 00E-postmbn@stromstad.se