Daftö Camping

Daftö Camping är en badplats i Strömstads kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger vid Daftö camping och består av ett vattenområde inhägnat av en badbrygga. Badplatsen omges av sandstrand och gräsmatta.Parkering finns att tillgå från campingen med en gångsträcka på 400-700 meter ned till badplatsen. Kiosk och toaletter finns på campingens huvudbyggnad. Vattnet har under åren varit av god kvalitet

Kontakta Strömstads kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mbn@stromstad.seTel: 0526-190 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-08
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-04Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
6:00-2.00.02.1Vindriktning 64grader
9:000.70.02.9Vindriktning 104grader
12:001.20.04.3Vindriktning 85grader

Dagens vattentemperatur: 0.1 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen ligger vid Daftö camping och består av ett vattenområde inhägnat av en badbrygga. Badplatsen omges av sandstrand och gräsmatta. Från campingen är det en gångsträcka på ca 400 meter ned till badplatsen. Vattnet har under åren varit av god kvalitet.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Utmärkt vattenkvalitet - uppdatering vart fjärde år.
  Senast uppdaterad: 2021-01-27
  Uppdaterad av: Anna Kasurinen
  Nästa uppdatering: 2022

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareDaftö Camping och ResortAdress DAFTÖ RESORT, 452 97 STRÖMSTADBesöks­adressDAFTÖ RESORT, 452 97 STRÖMSTADTelefon0526-26040E-postINFO@DAFTO.SE
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetStrömstads kommun / Miljö- och byggförvaltningenAdress Norra Bergsgatan 21-23 452 80 StrömstadBesöks­adressNorra Bergsgatan 21-23 452 80 StrömstadTelefon0526-190 00E-postmbn@stromstad.se
  Övrigt
  Hemsidawww.stromstad.seTelefon0526-190 00E-postmbn@stromstad.se