Storuman, Badsjön (badbryggan)

Storuman, Badsjön (badbryggan) är en badplats i Storumans kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Läs gärna mera på Storumans kommuns hemsida: http://www.storuman.se/Uppleva--gora/Att-gora/Badplatser/

Kontakta Storumans kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: ks@storuman.seTel: 0951-14000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2021-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2020-07-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
2020-07-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2019-07-23Tjän­ligtIng­en blom­ning
2019-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ny badplats
 2. 2020: Ny badplats
 3. 2019: Ny badplats
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
04:00-19.30.01.8Vindriktning 320grader
07:00-14.70.02.6Vindriktning 310grader
10:00-6.90.03.0Vindriktning 310grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Central badplats i Storuman. Vattnet tillförsel regleras och därför för man snabbt en behaglig badtemperatur.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-07-15 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Årligen
  Senast uppdaterad: 2015-06-01
  Uppdaterad av: Anna Brunned, miljöinspektör
  Nästa uppdatering: 2016

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTekniska enhetenAdress Storumans kommunBesöks­adressBlå vägen 282Telefon0951-140 00E-postinfo@storuman.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och samhällsbyggnads nämndenAdress Storumans kommunBesöks­adressBlå vägen 282Telefon0951-140 00E-postmbn@storuman.se
  Övrigt
  Hemsidawww.storuman.seTelefon0951-14000E-postks@storuman.se