Stensele, Boxan

Stensele, Boxan är en badplats i Storumans kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Läs gärna mera på Storumans kommuns hemsida: http://www.storuman.se/Uppleva--gora/Att-gora/Badplatser/

Hitta hit

Kontakta Storumans kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: ks@storuman.seTel: 0951-14000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2021-08-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2020-07-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
2020-07-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ny badplats
 3. 2020: Ny badplats
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
7:000.10.02.6Vindriktning 193grader
10:000.80.02.1Vindriktning 198grader
13:00-1.40.01.4Vindriktning 315grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Barnvänlig badplats med både lekplats och grillplats. Badplatsen förvaltas av den lokala idrottsföreningen.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-07-15 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Årligen
  Senast uppdaterad: 2019-09-20
  Uppdaterad av: Anna Svingfors, miljöinspektör
  Nästa uppdatering: 2020

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareBadplasen ingår inte i den kommunala verksamheten,Adress Besöks­adressTelefonE-post
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och samhällsbyggnadsförvaltningenAdress Storumans kommunBesöks­adressBlå vägen 282, StorumanTelefon0951-140 00E-postmbn@storuman.se
  Övrigt
  Hemsidawww.storuman.seTelefon0951-14000E-postks@storuman.se