Smedsuddsbadet V, Mälaren

Smedsuddsbadet V, Mälaren är en badplats i Stockholms kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Smedsuddsbadet ligger intill Rålambshovsparken i en vik till Riddarfjärden. På badet finns en tillgänglighetsanpassad ramp som går från gångvägen ut i vattnet. Framför entrén finns en liten parkeringsplats för rörelsehindrade. Offentlig tillgänglighetsanpassad toalett finns. Vid stranden finns en dusch. Här finns en strand, stor gräsmatta och en brygga med stege. På gräsmattorna finns solsoffor. En gångväg går längs stranden. På stranden finns en vattenlek för barn att ösa sand och hälla vatten i. Under sommaren markeras badområdet i vattnet med bojlinor. Det finns livräddningsutrustning vid badet. Enligt Stockholms stads allmänna lokala ordningsföreskrifter är det hundförbud på badet under tiden 1 juni till 31 augusti (gäller ej ledar- och assistanshundar).

Kontakta Stockholms kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoforvaltningen@stockholm.seTel: 08-50828800

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-21
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 16 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-10Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-07Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-20Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Tillfredsställande kvalitet
 2. 2021:Tillfredsställande kvalitet
 3. 2020:Bra kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
18:00-10.60.01.7Vindriktning 4grader
21:00-9.70.01.7Vindriktning 19grader
0:00-6.40.02.0Vindriktning 49grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Smedsuddsbadet är en stor badplats som ligger väster om Västerbron vid en vik i Riddarfjärden, Mälaren. Badet har två kontrollpunkter, Smedsuddsbadet V och Smedsudsbadet Ö.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov, eller då badvattenklassificering avviker från Utmärkt.
  Senast uppdaterad: 2022-08-16
  Uppdaterad av: Miljöförvaltningen, på uppdrag av Kungsholmens stadsdelsförvaltning
  Nästa uppdatering: -

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKungsholmens stadsdelsförvaltningAdress Box 49039, 100 28 StockholmBesöks­adressSt Eriksgatan 47 ATelefon08- 508 08 000E-postkungsholmen@stockholm.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningenAdress Box 8136, 104 20 StockholmBesöks­adressTekniska nämndhuset, Fleminggatan 4Telefon08-508 28 800. E-postmiljoforvaltningen@stockholm.se
  Övrigt
  Hemsidastart.stockholmTelefon08-50828800E-postmiljoforvaltningen@stockholm.se