Smedsuddsbadet Ö, Mälaren

Smedsuddsbadet Ö, Mälaren är en badplats i Stockholms kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kommunen avråder från bad

Vid denna badplats gäller en avrådan från bad sedan 2022-06-13.

Avrådan hel säsong vattnet har fått klassificeringen dålig badvattenkvalitet

Kontakta kommunen om du har frågor.

Smedsuddsbadet ligger intill Rålambshovsparken i en vik till Riddarfjärden. På badet finns en tillgänglighetsanpassad ramp som går från gångvägen ut i vattnet. Framför entrén finns en liten parkeringsplats för rörelsehindrade. Offentlig tillgänglighetsanpassad toalett finns. Vid stranden finns en dusch. Här finns en strand, stor gräsmatta och en brygga med stege. På gräsmattorna finns solsoffor. En gångväg går längs stranden. På stranden finns en vattenlek för barn att ösa sand och hälla vatten i. Under sommaren markeras bad området i vattnet med bojlinor. Det finns livräddningsutrustning vid badet. På den östra delen av Smedsuddsbadet är vattenkvaliteten dålig, därför bör du inte bada här. Avrådan från bad gäller hela 2022. Utredning av badvattenkvaliteten pågår. Enligt Stockholms stads allmänna lokala ordningsföreskrifter är det hundförbud på badet under tiden 1 juni till 31 augusti (gäller ej ledar- och assistanshundar).

Hitta hit

Kontakta Stockholms kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoforvaltningen@stockholm.seTel: 08-50828800

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-10Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-07Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-03Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-31Otjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Dålig kvalitet
 2. 2021: Dålig kvalitet
 3. 2020:Tillfredsställande kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
21:00-0.30.04.3Vindriktning 52grader
0:00-0.10.04.0Vindriktning 41grader
3:000.00.04.4Vindriktning 48grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Smedsuddsbadet är en stor badplats som ligger väster om Västerbron vid en vik i Riddarfjärden, Mälaren. Badet har två kontrollpunkter, Smedsuddsbadet V och Smedsudsbadet Ö. Kungsholmens stadsdelsförvaltning ska innkomma med rapporten efter utredning av potentiella föroreningskällor på provtagningsplatsen Smedsuddsbadet Ö. Rapporten ska inkomma under våren 2023.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Smedsuddsbadet Östra

  Höga halter av E.coli samt Intestinala enterococker

  Föroreningens frekvens

  Återkommande höga halter av hälsoskadliga bakterier
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

  Åtgärdsförslag
  1. Rengöring av sand Skadedjursbekämpning Kommunikationsinsatser Samverkan Plantering av vegetation

   Ansvarig utförare: Kungsholmens stadsdelsförvaltning

   Åtgärd utförd senast: 2024-05-01

  Vidtagna åtgärder
  1. Rengöring av sand Skadedjursbekämpning Kommunikationsinsatser Samverkan Plantering av vegetation

   Ansvarig utförare: Kungsholmen stadsdelsförvaltning

   Datum utfört: 2023-11-08

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov, eller då badvattenklassificering avviker från Utmärkt-
Senast uppdaterad: 2022-10-31
Uppdaterad av: Miljöförvaltningen, på uppdrag av Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Nästa uppdatering: Kungsholmens stadsdelsförvaltning ska innkomma med rapporten efter utredning av potentiella föroreni

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareKungsholmens stadsdelsförvaltningAdress Box 49039, 100 28 StockholmBesöks­adressSt Eriksgatan 47 ATelefon08- 508 08 000E-postkungsholmen@stockholm.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningenAdress Box 8136, 104 20 StockholmBesöks­adressTekniska nämndhuset, Fleminggatan 4Telefon08-508 28 800. E-postmiljoforvaltningen@stockholm.se
Övrigt
Hemsidastart.stockholmTelefon08-50828800E-postmiljoforvaltningen@stockholm.se