Sätrastrandsbadet N, Mälaren

Sätrastrandsbadet N, Mälaren är en badplats i Stockholms kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kommunen avråder från bad

Vid denna badplats gäller en avrådan från bad sedan 2022-06-15.

Avrådan hel säsong vattnet har fått klassificeringen dålig badvattenkvalitet

Kontakta kommunen om du har frågor.

Badplatsen ligger i Mälaren, vid Alsätravägen i Skärholmen. Det är en stor badplats. Badet ligger i en bukt och består av en lång, ca 150 m, relativt långgrund, sandstrand, stora gräsytor, samt klippor norr om badplatsen. Under badsäsongen finns det tillgång tilltoaletter. En tillgänglighetsanpassad ramp möjliggör bad med exempelvis rullstol och de yngsta kan leka vid den tillgänglighetsanpassade lekplatsen. Det finns parkeringsplats intill badet. I anslutning till badet finns en kiosk med servering, ett större utegym, en volleybollplan, ett motionsspår och grillplatser. På den norra delen av Sätrastrandsbadet är vattenkvaliteten dålig, därför bör du inte bada här. Avrådan från bad gäller hela 2022. Utredning av badvattenkvaliteten pågår. Enligt Stockholms stads allmänna lokala ordningsföreskrifter är det hundförbud på badet under tiden 1 juni till 31 augusti (gäller ej ledar- och assistanshundar).

Hitta hit

Kontakta Stockholms kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoforvaltningen@stockholm.seTel: 08-50828800

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-09Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-04Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-01Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-27Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-24Otjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Dålig kvalitet
 2. 2021: Dålig kvalitet
 3. 2020: Dålig kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
9:003.30.05.0Vindriktning 138grader
12:003.60.04.5Vindriktning 137grader
15:005.30.04.1Vindriktning 100grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Sätrastrandsbadet är ett relativt stort bad vid Mälarens södra strand. Badet har två kontrollpunkter, Sätrastrandsbadet N och Sätrastrandsbadet S. Sätrastrandsbadet N har det senaste året klassats som Dålig.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov, eller då klassificeringen avviker från utmärkt.
  Senast uppdaterad: 2022-08-18
  Uppdaterad av: Miljöförvaltningen, på uppdrag av Skärholmens stadsdelsförvaltning
  Nästa uppdatering: mars 2023

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSkärholmens stadsdelsförvaltningAdress Skärholmen Stadsdelsförvaltning, Box 503, 127 26 SkärholmenBesöks­adressBodholmsplan 2Telefon08-508 24 000E-postskarholmen@stockholm.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningen Adress Miljöförvaltningen, Stockholms stad, Box 8136, 104 20 Stockholm. Besöks­adressTekniska nämndhuset, Fleminggatan 4Telefon08-508 28 800E-postmiljoforvaltningen@stockholm.se
  Övrigt
  Hemsidastart.stockholmTelefon08-50828800E-postmiljoforvaltningen@stockholm.se