Långsjöbadet strandbad

Långsjöbadet strandbad är en badplats i Stockholms kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kommunen avråder från bad

Vid denna badplats gäller en avrådan från bad sedan 2023-06-30.

AlgblomningAlgblomning i Långsjön

Kontakta kommunen om du har frågor.

Långsjöbadet ligger i stadsdelen Långsjö. Långsjöbadet är ett bad med sandstrand och stora gräsytor. Vid badet finns bryggor, grillplatser och en beachvolleybollplan. Det finns ett cykelställ vid entrén. Det finns parkeringsmöjligheter för personer som använder rullstol. På badplatsen finns gungdjur, lekskulpturer, parksoffor och bord. Badplatsen har toaletter. Det finns ett café med uteservering som är öppet dagligen. Enligt Stockholms stads allmänna lokala ordningsföreskrifter är det hundförbud på badet under tiden 1 juni till 31 augusti (gäller ej ledar- och assistanshundar).

Kontakta Stockholms kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoforvaltningen@stockholm.seTel: 08-50828800

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-14
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-04Tjän­ligtBlom­ning
2023-08-01Tjän­ligt med an­märk­ningBlom­ning
2023-07-17Tjän­ligtBlom­ning
2023-07-07Tjän­ligtBlom­ning
2023-07-03Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
10:0012.80.12.6Vindriktning 204grader
13:0012.12.71.8Vindriktning 72grader
16:0010.33.84.8Vindriktning 31grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Långsjöbadet ligger vid sjön Långsjön. Långsjöbadet har de två senaste åren klassats som Utmärkt.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov, eller då badvattenklassificering avviker från Utmärkt.
  Senast uppdaterad: 2022-08-18
  Uppdaterad av: Miljöförvaltningen, på uppdrag av Älvsjö stadsdelsförvaltning
  Nästa uppdatering: -

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareÄlvsjö stadsdelsförvaltningAdress Älvsjö stadsdelsförvaltning, Box 48, 125 21 ÄlvsjöBesöks­adressÄlvsjö stationsplan 11Telefon08-508 21 099E-postmedborgarkontoret.alvsjo@stockholm.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningen Adress Miljöförvaltningen, Stockholms stad, Box 8136, 104 20 Stockholm. Besöks­adressTekniska nämndhuset, Fleminggatan 4Telefon08-508 28 800. E-postmiljoforvaltningen@stockholm.se
  Övrigt
  Hemsidastart.stockholmTelefon08-50828800E-postmiljoforvaltningen@stockholm.se