Långholmens strandbad, Mälaren

Långholmens strandbad, Mälaren är en badplats i Stockholms kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kommunen avråder från bad

Vid denna badplats gäller en avrådan från bad sedan 2023-06-15.

Avrådan hel säsong vattnet har fått klassificeringen dålig badvattenkvalitet

Kontakta kommunen om du har frågor.

På Långholmens norra sida vid Riddarfjärden ligger Långholmsbadet. Långholmens strandbad ligger nära Långholmens vandrarhem, på den västra sidan av ön. Strandbad med både sand- och gräsytor. Vid badet finns en dusch. Det finns ett flertal toaletter i anslutning till badet. Omklädningsrum finns inte. Kafé, glassförsäljning och restaurang finns i närheten. Parkeringsplats finns i närheten. Enligt Stockholms stads allmänna lokala ordningsföreskrifter är det hundförbud på badet under tiden 1 juni till 31 augusti (gäller ej ledar- och assistanshundar).

Hitta hit

Kontakta Stockholms kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoforvaltningen@stockholm.seTel: 08-50828800

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-20Otjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-17Otjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-13Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Dålig kvalitet
 2. 2021:Tillfredsställande kvalitet
 3. 2020:Bra kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
9:001.60.04.8Vindriktning 65grader
12:000.70.05.6Vindriktning 61grader
15:004.50.02.1Vindriktning 71grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Långholmens strandbad ligger vid Mälaren. Långholmsbadet har det senaste året klassats som Tillfredställande.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Långholmens strandbad

  Höga halter av E.coli samt Intestinala enterococker

  Föroreningens frekvens

  Återkommande höga halter av hälsoskadliga bakterier
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

  Åtgärdsförslag
  1. Rengöring av sand Skadedjursbekämpning Kommunikationsinsatser Samverkan Plantering av vegetation

   Ansvarig utförare: Södermalm stadsdelsförvaltning

   Åtgärd utförd senast: 2024-05-01

  Vidtagna åtgärder
  1. Rengöring av sand Skadedjursbekämpning Kommunikationsinsatser Samverkan Plantering av vegetation

   Ansvarig utförare: Södermalms stadsdelförvaltning

   Datum utfört: 2023-11-08

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov, eller då badvattenklassificering avviker från Utmärkt.
Senast uppdaterad: 2022-08-18
Uppdaterad av: Miljöförvaltningen, på uppdrag av Södermalms stadsdelsförvaltning
Nästa uppdatering: mars 2023

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareSödermalms stadsdelsförvaltningAdress Box 4270, 102 66 StockholmBesöks­adressMedborgarplatsen 25Telefon08- 508 12 000E-postsoder@stockholm.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningen Adress Miljöförvaltningen, Stockholms stad, Box 8136, 104 20 Stockholm. Besöks­adressTekniska nämndhuset, Fleminggatan 4Telefon08-508 28 800E-postmiljoforvaltningen@stockholm.se
Övrigt
Hemsidastart.stockholmTelefon08-50828800E-postmiljoforvaltningen@stockholm.se