Flatenbadet, allmänna

Flatenbadet, allmänna är en badplats i Stockholms kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Sjön Flaten är en av Stockholms renaste badsjöar. Vid Flatenbadet finns bryggor på flera platser och ett hopptorn. Badet är tillgänglighetsanpassat med en ramp som leder ner till stranden och vattnet. Fina promenadstigar genom orörd natur. Typ av bad: Strand/klippor/brygga/ramp/hopptorn. Sommartid finns kiosk med servering och minigolfbana i anslutning till badet. Fina promenadstigar genom orörd natur leder runt sjön. I anslutning till serveringen finns en handikapptoalett. • Möjlighet att grill. Aktiviteter: Klätterställning, Barnens naturstig med information om träd och fåglar som finns runt Flaten, Minigolfbana, Boulebanor, Beachvolleyplan, Gungställning, Utegym, Fina promenadstigar genom orörd natur leder runt sjön. Parkeringsplatser finns. Enligt Stockholms stads allmänna lokala ordningsföreskrifter är det hundförbud på badet under tiden 1 juni till 31 augusti (gäller ej ledar- och assistanshundar).

Hitta hit

Kontakta Stockholms kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoforvaltningen@stockholm.seTel: 08-50828800

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-08Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-27Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-24Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-11Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
9:001.50.04.8Vindriktning 68grader
12:000.50.05.4Vindriktning 62grader
15:004.30.02.1Vindriktning 60grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Flaten ligger norr om Drevviken och ingår i Tyresåns sjösystem. De närmaste omgivningarna domineras av skogsmark utom i norr där det finns ett stort koloniområde. Tillrinningsområdet omfattar även en del av Tyresövägen samt Skarpnäck med bostäder och industriområde. Skogsmarken har höga naturvärden. Sjön Flaten ingår i Flatens naturreservat, som bildades 2005. Den ekologiska statusen bedöms vara god utifrån den miljöövervakning som kommunerna bedriver. Inom strandbadområde finns flertal fasta bryggor. Badets avlopp, inklusive serveringen anslöts till det allmänna avloppsnätet. Stranden består av stor sandyta. Botten vid strandkanten består av sand. efter ca 10 m från strandkanten är djupet ca 6 m. Badvattnets kvalitet hade status Utmärkt det senaste badsäsongen.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov, eller då klassificeringen avviker från utmärkt.
  Senast uppdaterad: 2022-03-30
  Uppdaterad av: Miljöförvaltningen, på uppdrag av Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
  Nästa uppdatering: -

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSkarpnäcks stadsdelsförvaltningAdress Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Box 5117, 121 17 JohanneshovBesöks­adressBjörkhagensplan 6Telefon08-508 15 000E-postskarpnack@stockholm.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningen Adress Miljöförvaltningen, Stockholms stad, Box 8136, 104 20 Stockholm. Besöks­adressTekniska nämndhuset, Fleminggatan 4Telefon08-508 28 800E-postmiljoforvaltningen@stockholm.se
  Övrigt
  Hemsidastart.stockholmTelefon08-50828800E-postmiljoforvaltningen@stockholm.se