Farsta strandbad, Magelungen

Farsta strandbad, Magelungen är en badplats i Stockholms kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger i Magelungen, strax söder om Farsta gård, i anslutning till Ekhäradsgatan. Badplatsen består av en relativt stor sandstrand, ca 50 m lång, och stora öppna gräsytor. Badet är ett barnvänligt strandbad med brygga. Det finns toaletter vid badet. Omklädningsrum saknas. Vid badet finns det en kiosk. Här finns ett utegym som bjuder in till träning och lek. Det finns också en boulebana och möjlighet att spela volleyboll. Under vintern är det en populär plats att åka skridskor på. Kring sjön Magelungen finns trevliga och tillgängliga strandpromenader. Badet ligger nära Farsta sim- och idrottshall samt Farsta IP. Det finns en större parkering vid sim- och idrottshallen med ett kortare gångavstånd ner till stranden. Enligt Stockholms stads allmänna lokala ordningsföreskrifter är det hundförbud på badet under tiden 1 juni till 31 augusti (gäller ej ledar- och assistanshundar).

Hitta hit

Kontakta Stockholms kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoforvaltningen@stockholm.seTel: 08-50828800

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-08Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-17Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-14Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
16:003.30.04.9Vindriktning 148grader
19:003.40.04.0Vindriktning 149grader
22:003.90.03.9Vindriktning 146grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Magelungen är en sjö söder om Stockholm som tillsammans med Forsån ingår i Tyresåns huvudavrinningsområde. Magelungen är en långsmal sjö med en yta på 2,45 km2. Både i sjön och vattendraget är övergödning ett problem och fosforhalterna i vattnet är höga liksom koncentrationerna av flera miljögifter i både vatten, sediment och fisk. Sjön är betydelsefull för sina natur- och rekreationsvärden och det finns goda möjligheter till bland annat bad och fiske. Stranden består av stor gräsyta. I anslutning till badet finns två fasta bryggor. Stockholms stad har tagit fram lokala åtgärdsprogram för att uppnå god ekologisk och kemisk status enligt EUs vattendirektiv.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Minst var fjärde år då badvattenklassificering 2010: Bra
  Senast uppdaterad: 2022-03-30
  Uppdaterad av: Miljöförvaltningen, på uppdrag av Farsta stadsdelsförvaltning
  Nästa uppdatering: 2023-03-30

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareFarsta stadsdelsförvaltningAdress Farsta stadsdelsförvaltning, Box 6027, 122 06 EnskedeBesöks­adressStorforsplan 36, Farsta centrumTelefon08-508 18 000E-postfarsta@stockholm.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningen Adress Miljöförvaltningen, Stockholms stad, Box 8136, 104 20 Stockholm. Besöks­adressTekniska nämndhuset, Fleminggatan 4Telefon08-508 28 800E-postmiljoforvaltningen@stockholm.se
  Övrigt
  Hemsidastart.stockholmTelefon08-50828800E-postmiljoforvaltningen@stockholm.se