Brunnsvikens Strandbad

Brunnsvikens Strandbad är en badplats i Stockholms kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

En medelstor badplats vid Brunnsvikens sydöstra strand. Badet består av en ca 50 m lång sandstrand med en del klippor och några mindre gräsytor. Sandbotten, lite vass. Närmaste omgivningen består av skog. En grusad gång/cykelväg går parallellt med strandlinjen. Öster där om ligger institutionsbyggnader tillhörande universitetet. Sydost om badet finns en roddklubb, lite längre söderut även några kolonistugor och en kanotklubb. Badet är tillgängligt via kommunala färdmedel (ca 500 m). Parkering möjlig vid Frescati Hagväg. Enligt Stockholms stads allmänna lokala ordningsföreskrifter är det hundförbud på badet under tiden 1 juni till 31 augusti (gäller ej ledar- och assistanshundar).

Hitta hit

Kontakta Stockholms kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoforvaltningen@stockholm.seTel: 08-50828800

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-07Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-03Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-31Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-27Otjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
1:004.90.05.7Vindriktning 199grader
4:005.50.05.0Vindriktning 205grader
7:005.60.04.6Vindriktning 198grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Brunnsviken är en 3,5 km lång och cirka 0,4–0,5 km bred bräckvattensjö på kommungränsen mellan Solna och Stockholm. Brunnsviksbadet är ett barnvänligt strandbad. Här finns också klippor och mindre gräsytor. Badet har en liten fast plattform med utgång till två flytbryggor med badstege samt badflotte. Brunnsviken ingår i Kungliga nationalstadsparken med stora naturvärden. Bottensubstrat består av sand på textilduk. Stockholms stad har tagit fram lokala åtgärdsprogram för att uppnå god ekologisk och kemisk status enligt EUs vattendirektiv.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov, eller då klassificeringen avviker från utmärkt.
  Senast uppdaterad: 2022-08-18
  Uppdaterad av: Miljöförvaltningen, på uppdrag av Östermalms stadsdelsförvaltning
  Nästa uppdatering: 2023-02-24

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareÖstermalms stadsdelsförvaltning/Kungliga Djurgårdens Förvaltning Adress Box 24156, 104 51 Stockholm/Stora Skuggans Väg 22, 115 42 Stockholm Besöks­adressKarlavägen 104/Stora Skuggans Väg 22Telefon08-508 10 000/08-402 63 60 E-postostermalm@stockholm.se/-
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningen Adress Miljöförvaltningen, Stockholms stad, Box 8136, 104 20 Stockholm. Besöks­adressTekniska nämndhuset, Fleminggatan 4Telefon08-508 28 800E-postmiljoforvaltningen@stockholm.se
  Övrigt
  Hemsidastart.stockholmTelefon08-50828800E-postmiljoforvaltningen@stockholm.se