Ängbybadet Ö, Mälaren

Ängbybadet Ö, Mälaren är en badplats i Stockholms kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kommunen avråder från bad

Vid denna badplats gäller en avrådan från bad sedan 2023-06-15.

Avrådan hel säsongvattnet har fått klassificeringen dålig badvattenkvalitet

Kontakta kommunen om du har frågor.

Ängbybadet är en stor badplats med två sandstränder och stora gräsytor. Badet ligger utmed Blackebergsvägen. T-banestation Ängbyplan, promenad på cirka 700 meter. Västra badet har 3 stycken bryggor. Västra badet har även en HC-toalett. Östra badet har 2 torrklosetter. Det finns 2 stycken duschar vid badet. Vid badet finns en beachvolleyplan, en lekplats med gungor och gungdjur. På campingområdet i anslutning till stranden, finns även en vattenrutschbana. Ängby Camping ansvarar för vattenrutschbanan och samtliga frågor angående campingen och rutschbana besvaras på telefon 08-37 0420. Det finns en bilväg ända ner till badet samt en stor parkeringsplats. Enligt Stockholms stads allmänna lokala ordningsföreskrifter är det hundförbud på badet under tiden 1 juni till 31 augusti (gäller ej ledar- och assistanshundar).

Kontakta Stockholms kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoforvaltningen@stockholm.seTel: 08-50828800

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-18
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-15Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-09Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-03Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-31Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-27Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Dålig kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Tillfredsställande kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
15:0018.00.03.9Vindriktning 200grader
18:0015.30.02.9Vindriktning 207grader
21:0014.30.02.3Vindriktning 224grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Ängbybadet är ett stort bad beläget vid Mälaren. Badplatsen har två kontrollpunkter, Ängbybadet V och Ängbybadet Ö. Kontrollpunkten Ängbybadet Ö har det senaste året klassats som Tillfredställande.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov, eller då klassificeringen avviker från utmärkt.
  Senast uppdaterad: 2022-08-18
  Uppdaterad av: Miljöförvaltningen, på uppdrag av Bromma stadsdelsförvaltning
  Nästa uppdatering: -

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareBromma stadsdelsförvaltningAdress Bromma stadsdelsförvaltning, Box 15017, 167 15 BrommaBesöks­adressGustavslundsvägen 151 GTelefon08-508 060 00 E-postbromma@stockholm.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningen Adress Miljöförvaltningen, Stockholms stad, Box 8136, 104 20 Stockholm. Besöks­adressTekniska nämndhuset, Fleminggatan 4Telefon08-508 28 800E-postmiljoforvaltningen@stockholm.se
  Övrigt
  Hemsidastart.stockholmTelefon08-50828800E-postmiljoforvaltningen@stockholm.se