Sandön, Smögen

Sandön, Smögen är en badplats i Sotenäs kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Sandöns badplats ligger väster om Hasselösund invid Smögen i Sotenäs kommun. Badplatsen består av sandstrand, bryggor med badstegar och handikapptrappa.

Kontakta Sotenäs kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@sotenas.seTel: 0523-664000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-26Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2022-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-17Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2021-07-20Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Otillräckligt provtagen
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Otillräckligt provtagen
 2. 2020: Otillräckligt provtagen
 3. 2019: Otillräckligt provtagen
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
03:0015.20.09.3Vindriktning 168grader
06:0014.90.04.1Vindriktning 140grader
09:0017.10.03.4Vindriktning 199grader

Dagens vattentemperatur: 15.8 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Sandöns badplats ligger i Sandöns naturreservat i Sandöfjorden väster om Hasselösund invid Smögen. Sandöns badplats är registrerat som sk EU-bad av Sotenäs kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Sandöns badplats har de senaste fyra åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Dagvatten

  Utlopp för dagvatten/naturvatten

  Föroreningens frekvens

  Utlopp för naturområdet ovanför badet
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vart fjärde år, pga av bedömningen utmärkt kvalitet de senaste 4 åren
Senast uppdaterad: 2011-05-04
Uppdaterad av: Henrik Wallin
Nästa uppdatering: 2015-05-04

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareSotenäs kommun, Tekniska avdAdress 456 80 KungshamnBesöks­adressHallindenvägen 17, KungshamnTelefon0523-664000E-postinfo@sotenas.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetSotenäs kommun, MIljö- och byggnämndenAdress 456 80 KungshamnBesöks­adressHallindenvägen 17, KungshamnTelefon0523-664751E-postmbk@sotenas.se
Övrigt
Hemsidawww.sotenas.seTelefon0523-664000E-postinfo@sotenas.se