Hästedalen, Hunnebostrand

Hästedalen, Hunnebostrand är en badplats i Sotenäs kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Hästedalen ligger alledels norr om samhället Hunnebostrand i Sotenäs kommun. Härlig badplats i Hunnebostrand med sandstrand, bryggor med badstegar, hopptorn och trampolin. Lekplats och beachvolleybollplan.

Kontakta Sotenäs kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@sotenas.seTel: 0523-664000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-26Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2022-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-17Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2021-07-27Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Otillräckligt provtagen
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Otillräckligt provtagen
 2. 2020: Otillräckligt provtagen
 3. 2019: Otillräckligt provtagen
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
21:0012.70.04.0Vindriktning 218grader
00:0012.20.03.7Vindriktning 205grader
03:0011.40.02.8Vindriktning 196grader

Dagens vattentemperatur: 15.6 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Hästedalen ligger alledels norr om samhället Hunnebostrand. Hästedalen är registrerat som sk EU-bad av Sotenäs kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Hästedalen har de fyra senaste åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Dagvatten kulvert

  Ett utlopp för dagvattnet går ut här kommer från heladalen ovan inkl vägområden

  Föroreningens frekvens

  Vid kraftigt regn då flödet blir kraftigt
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vart fjärde år, pga av bedömningen utmärkt kvalitet de senaste 4 åren
Senast uppdaterad: 2011-05-04
Uppdaterad av: Henrik Wallin
Nästa uppdatering: 2015-05-04

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareSotenäs kommun, Tekniska avdAdress 456 80 KungshamnBesöks­adressHallindenvägen 17, KungshamnTelefon0523-664000E-postinfo@sotenas.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetSotenäs kommun, Miljö- och byggnämndenAdress 456 80 KungshamnBesöks­adressHallindenvägen 17, KungshamnTelefon0523-664751E-postmbk@sotenas.se
Övrigt
Hemsidawww.sotenas.seTelefon0523-664000E-postinfo@sotenas.se