Täbybadet

Täbybadet är en badplats i Sollentuna kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger i Sollentuna vid Rösjöns östra sida i närheten av Täby kommun. Badet består av en ca 60 m lång sandstrand och kantas av gräsytor. Det finns två badbryggor i anslutning till badet samt en flytflotte. Bottnen utgörs av sand och det finns en grundare del för barn. Omgivningen består av gräsytor, klippor och skog. Badplatsen sköts av Täby kommun.

Hitta hit

Kontakta Sollentuna kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mkn@sollentuna.seTel: 08-57921000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-06-12Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-08-09Upp­gift sak­nasIng­en blom­ning
2022-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-11Upp­gift sak­nasIng­en blom­ning
2022-06-30Tjän­ligtIng­en blom­ning

Ingen data att visa

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan och .

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Ingen data att visa

Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.

Ingen data att visa