Täbybadet

Täbybadet är en badplats i Sollentuna kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger i Sollentuna vid Rösjöns östra sida i närheten av Täby kommun. Badet består av en ca 60 m lång sandstrand och kantas av gräsytor. Det finns två badbryggor i anslutning till badet samt en flytflotte. Bottnen utgörs av sand och det finns en grundare del för barn. Omgivningen består av gräsytor, klippor och skog. Badplatsen sköts av Täby kommun.

Kontakta Sollentuna kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mkn@sollentuna.seTel: 08-57921000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-07-11
 • Vatt­en­prov: Upp­gift sak­nas
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 0 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-06-12Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-08-09Upp­gift sak­nasIng­en blom­ning
2022-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-11Upp­gift sak­nasIng­en blom­ning
2022-06-30Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
13:0016.70.05.2Vindriktning 264grader
16:0015.20.04.5Vindriktning 262grader
19:0012.40.03.0Vindriktning 242grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen ligger på östra sidan av Rösjön i Skarpäng. Sjön har en yta av 0,32 km² och delas av Sollentuna, Täby och Danderyds kommuner. Rösjön på Täbysidan är en välbesökt och populär badplats som är registrerad som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattenkvaliten har de senaste tre åren klassats som utmärkt vilket är den högsta klassificering enligt badvattendirektivet.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov, eller då badvattenklassificering avviker från Utmärkt (badvattenklassificering 2010)
  Senast uppdaterad: 2018-01-30
  Uppdaterad av: Sollentuna Miljö- och hälsoskyddsenhet
  Nästa uppdatering: -

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTäby Kultur och fritid Adress Täby Kommun, 183 80 TäbyBesöks­adressStationsvägen 13, Roslags-NäsbyTelefon08-55 55 90 00E-posttabykommun@taby.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSollentuna KommunAdress Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, 191 86 SollentunaBesöks­adressTurebergs torgTelefon08-579 210 00E-postmbn@sollentuna.se
  Övrigt
  Hemsidawww.sollentuna.seTelefon08-57921000E-post mkn@sollentuna.se