Rösjöbadet

Rösjöbadet är en badplats i Sollentuna kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badet har en fin sandstrand, ett hopptorn och långa bryggor som inhägnar ett barnvänligt område. Stranden städas och sladdas dagligen under badsäsong, 15 maj-15 september.

Hitta hit

Kontakta Sollentuna kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mkn@sollentuna.seTel: 08-57921000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-20Tjän­ligtBlom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
10:005.50.04.5Vindriktning 6grader
13:006.90.04.3Vindriktning 3grader
16:005.80.04.8Vindriktning 6grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme.

Rösjön ligger i Rösjöns friluftsområde. Det är den mest besökta badsjön i Sollentuna. Det är lätt att komma ner till stränderna på de flesta ställen. Vattnet i sjön är näringsrikt. Den är ganska djup, sju meter som mest, med ett medeldjup på drygt fem meter. Den största tillrinningen sker i norr från Väsjön. Det största utloppet är också i norr där vattnet rinner vidare via Fjätursbäcken till Fjäturen.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Ses över var fjärde år
  Senast uppdaterad: 2019-01-29
  Uppdaterad av: Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKultur- och fritidskontoretAdress Sollentuna kommunBesöks­adressStrandvägen 63-65Telefon08-579 228 91E-postidrott@sollentuna.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetAvdelningen för miljö- och hälsoskyddAdress Sollentuna kommunBesöks­adressTurebergshusetTelefon08-579 210 00E-postmbn@sollentuna.se
  Övrigt
  Hemsidawww.sollentuna.seTelefon08-57921000E-post mkn@sollentuna.se