Nya Malmsjöbadet

Nya Malmsjöbadet är en badplats i Södertälje kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Malmsjön är en mindre, humusfärgad sjö med dåligt siktdjup. Sjön har generellt högre vattentemperaturer än Mälaren. Badplatsen består av en cirka 200 meter lång sandstrand som omges av barrblandskog. Sjöbottnen består till största delen av sand. Malmsjön är ett naturreservat med skyddsvärda våtmarker och sumpskogar och ligger inom Malmsjöåsens skyddsområde för vattentäkt. Det finns viss bebyggelse i nära anslutning till badplatsen.

Kontakta Södertälje kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: sbk@sodertalje.seTel: 08-52301000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-07
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 20 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
2:00-4.30.03.9Vindriktning 331grader
5:00-4.30.03.3Vindriktning 330grader
8:00-4.40.03.0Vindriktning 324grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Här följer en badvattenprofil för Malmsjöbadet i Södertälje kommun. Malmsjöbadet är ett EU bad med fler än 200 badgäster per dag. Badvattenkvaliteten vid Malmsjöbadet är överlag god varför några åtgärder för en bättre badvattenkvalitet i dagsläget inte bedöms vara nödvändigt. Badvattnet är klart och badet har en fin sandbotten, vilket gör det till en populär plats för barnfamiljer. Sjön har dock mindre problem med höga halter näringsämnen samt förorening från sjöfågel och badgäster.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Badvattenprofilen skall uppdateras vid behov om klassificeringen avviker från utmärkt.
  Senast uppdaterad: 2020-06-03
  Uppdaterad av: Samhällsbyggnadskontoret, Stadsmiljö/ Park och Skog
  Nästa uppdatering: Vid behov

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSamhällsbyggnadskontoret, Stadsmiljö/ Park och SkogAdress Samhällsbyggnadskontoret, Enheten Stadsmiljö/ Park och Skog, 151 89 SödertäljeBesöks­adressCampusgatan 26, 151 89 SödertäljeTelefon08-52301212 E-postthomas.lindgren@sodertalje.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljökontoret i Södertälje kommunAdress Miljökontoret, 151 89 SödertäljeBesöks­adressCampusgatan 26, 151 89 SödertäljeTelefon08-52301000E-postmiljokontoret@sodertalje.se
  Övrigt
  Hemsidawww.sodertalje.seTelefon08-52301000E-postsbk@sodertalje.se