Måsnaren, Eklundsnäsbadet

Måsnaren, Eklundsnäsbadet är en badplats i Södertälje kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Eklundsnäsbadet ligger vid Måsnaren som är en mindre insjö med högre vattentemperaturer än Mälaren. Måsnaren är en näringsrik tätortssjö med dagvattenpåverkan via Lilla Måsnaren, vars utlopp är belägen i de norra delarna av sjön. Eklundsnäsbadet är beläget nära Hovsjö och utgörs av en cirka 120 meter lång sandstrand. Badplatsen är omgiven av skog och det finns en campingplats i nära anslutning till stranden. Sjöbottnen utgörs av sand och det finns en brygga i de norra delarna av badplatsen.

Kontakta Södertälje kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: sbk@sodertalje.seTel: 08-52301000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-07
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 20 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
21:00-10.30.01.0Vindriktning 247grader
0:00-10.40.00.7Vindriktning 213grader
3:00-10.50.00.9Vindriktning 211grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Eklundsnäsbadet ligger vid Måsnaren som är en mindre insjö med högre vattentemperaturer än Mälaren. Eklundsnäsbadet är beläget nära Hovsjö och utgörs av en cirka 120 meter lång sandstrand. Badplatsen är omgiven av skog. Eklundsnäs är ett EU-bad vilket innebär att badplatsen har fler än 200 badgäster ner i snitt per dag under badsäsong.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Badvattenprofilen skall uppdateras vid behov om badvattenkvaliteten avviker från annat än utmärkt.
  Senast uppdaterad: 2020-06-03
  Uppdaterad av: Samhällsbyggnadskontoret, Stadsmiljö/ Park och Skog
  Nästa uppdatering: Vid behov

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSamhällsbyggnadskontoret, Stadsmiljö/ Park och SkogAdress Samhällsbyggnadskontoret, Enheten Stadsmiljö/ Park och Skog, 151 89 SödertäljeBesöks­adressCampusgatan 26, 151 89 SödertäljeTelefon08-523 012 12 E-postthomas.lindgren@sodertalje.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljökontoret i Södertälje kommunAdress Miljökontoret, 151 89 SödertäljeBesöks­adressCampusgatan 26, 151 89 SödertäljeTelefon08-523 010 00E-postmiljokontoret@sodertalje.se
  Övrigt
  Hemsidawww.sodertalje.seTelefon08-52301000E-postsbk@sodertalje.se