Mälarbadet

Mälarbadet är en badplats i Södertälje kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Mälarbadet är beläget nära farleden i Södertäljeviken, vid Lina sundet. Badplatsen utgörs av en cirka 100 meter lång sandstrand omgiven av stora gräsytor med inslag av buskage och träd. Badplatsen är lokaliserad nära Södertälje centrum och det finns en badbrygga i de centrala delarna av badet. Botten består till största delen av sand. I anslutning till badplatsen finns bostadsbebyggelse vilken omges av skog.

Kontakta Södertälje kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: sbk@sodertalje.seTel: 08-52301000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-21Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
17:0018.60.05.0Vindriktning 75grader
20:0015.10.03.0Vindriktning 106grader
23:0010.70.01.8Vindriktning 124grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Mälarbadet är beläget nära farleden i Södertäljeviken, vid Lina sundet. Badplatsen utgörs av en cirka 100 meter lång sandstrand omgiven av stora gräsytor med inslag av buskage och träd. Mälarbadet är et EU-bad vilket innebär att badplatsen har fler än 200 badande per dag under badsäsong. Vid badplatsen finns brygga, toaletter, lekutrustning, kiosk, volleybollbanor och gratis parkering.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Badvattenprofilen skall uppdateras vid behov om klassificeringen avviker från utmärkt
  Senast uppdaterad: 2011-05-09
  Uppdaterad av: Samhällsbyggnadskontoret, Stadsmiljö/ Park och Skog
  Nästa uppdatering: Vid behov

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSamhällsbyggnadskontoret, Stadsmiljö/ Park och SkogAdress Samhällsbyggnadskontoret, Enheten Stadsmiljö/ Park och Skog, 151 89 SödertäljeBesöks­adressCampusgatan 26, 151 89 SödertäljeTelefon08-523 01 212 E-postthomas.lindgren@sodertalje.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljökontoret i Södertälje kommunAdress Miljökontoret, 151 89 SödertäljeBesöks­adressCampusgatan 26, 151 89 SödertäljeTelefon08-523 01 000E-postmiljokontoret@sodertalje.se
  Övrigt
  Hemsidawww.sodertalje.seTelefon08-52301000E-postsbk@sodertalje.se