Farstanäsbadet

Farstanäsbadet är en badplats i Södertälje kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Farstanäs är det enda av Södertäljes EU-bad som har utmärkelsen Blå Flagg. Utmärkelsen innebär att badplatsen förutom god badvattenkvalitet och välordnade förhållanden i övrigt, kan erbjuda andra aktiviteter än bad. En ingående beskrivning av de krav som ställs på Blå-Flagg-bad framgår av Håll Sverige Rents hemsida .Farstanäs är en cirka 300 meter lång sandstrand som omges av stora gräsytor med inslag av träd/buskar och en campingplats. Badplatsen är lokaliserad på en udde i Vaskhusviken (Näslandsfjärden) och sjöbottnen består till största delen av sand. I de södra delarna av badplatsen finns en brygga.

Kontakta Södertälje kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: sbk@sodertalje.seTel: 08-52301000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-09
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 17 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
12:000.20.13.2Vindriktning 135grader
15:00-0.20.12.8Vindriktning 106grader
18:000.20.23.2Vindriktning 110grader

Dagens vattentemperatur: -0.4 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Farstanäs är det enda av Södertäljes EU-bad som har utmärkelsen Blå Flagg. Utmärkelsen innebär att badplatsen förutom god badvattenkvalitet och välordnade förhållanden i övrigt, kan erbjuda andra aktiviteter än bad. Badplatsen besväras till viss del av föroreningskällor som exempelvis ytvattenavrinning från omkringliggande ytor samt Vaskabäckens utlopp till Vaskhusviken. Vidare är Farstanäs ett EU bad vilket innebär att badplatsen har fler än 200 badgäster per dag. Badplatsen används även frekvent av campinggäster då stranden är belägen i anslutning till en campingplats.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Badvattenprofilen skall uppdateras vart fjärde år
  Senast uppdaterad: 2016-03-03
  Uppdaterad av: Samhällsbyggnadskontoret, Stadsmiljö/ Driftens södra kd
  Nästa uppdatering: 2020

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareFarstanäs camping, Lena ErikssonAdress Farstanäs Södertälje, Farsta 1:1, 153 91 JärnaBesöks­adressFarstanäs Södertälje, Farsta 1:1, 153 91 Järna, www.farstanashf.seTelefon08-551 50 215 E-postinfo@farstanashf.com
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljökontoret i Södertälje kommunAdress Miljökontoret, 151 89 SödertäljeBesöks­adressCampusgatan 26, 151 89 SödertäljeTelefon08-523 010 00E-postmiljokontoret@sodertalje.se
  Övrigt
  Hemsidawww.sodertalje.seTelefon08-52301000E-postsbk@sodertalje.se