Tyrislöt

Tyrislöt är en badplats i Söderköpings kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Sandstrand med en gräsplan och klippor vid sidan. Sand och stenbotten till >3 m djup. Badbrygga.

Hitta hit

Kontakta Söderköpings kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljo@soderkoping.seTel: 0121-18100

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-03Tjän­ligtBlom­ning
2022-07-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
19:001.40.08.1Vindriktning 58grader
22:001.20.07.8Vindriktning 52grader
1:001.00.08.0Vindriktning 52grader

Dagens vattentemperatur: 1.6 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Havsbad i S:t Anna skärgård, Norra Finnö. 25 m lång sandstrand med omgivande klippor. Campingplats.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: .
  Senast uppdaterad: 2022-03-29
  Uppdaterad av: Miljökontoret /KE
  Nästa uppdatering: .

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareMiljökontoretAdress Storängsallén 20Besöks­adressTelefon0121-181 00 (vx)E-postmiljo@soderkoping.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljökontoret / SamhällsbyggnadsnämndenAdress 614 80 SöderköpingBesöks­adressStorängsallén 20Telefon0121-181 00 (vx)E-postmiljo@soderkoping.se
  Övrigt
  Hemsidawww.soderkoping.seTelefon0121-18100E-postmiljo@soderkoping.se