Källbukten

Källbukten är en badplats i Söderköpings kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Sand, stor gräsplan, långgrunt, sandbotten till >3 m djup. Det finns badbrygga och flotte.

Kontakta Söderköpings kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljo@soderkoping.seTel: 0121-18100

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-03Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2021-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-06-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ej klassificerad
 2. 2020: Ej klassificerad
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:0016.00.01.9Vindriktning 254grader
23:0013.60.03.2Vindriktning 271grader
02:0013.30.04.5Vindriktning 278grader

Dagens vattentemperatur: 15.4 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Havsbad i S:Anna Skärgård, Sanden, Norra Finnö. 100 m lång sandstrand. Campingplats.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: .
  Senast uppdaterad: 2022-03-29
  Uppdaterad av: Miljökontoret /KE
  Nästa uppdatering: .

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareMiljökontoretAdress Storängsallén 20Besöks­adressTelefon0121-18100E-postmiljo@soderkoping.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnadsnämndenAdress 614 80 SöderköpingBesöks­adressStorängsallén 20Telefon0121-181 00 (växel)E-postmiljo@soderkoping.se
  Övrigt
  Hemsidawww.soderkoping.seTelefon0121-18100E-postmiljo@soderkoping.se