Prästabadet, Norra Barken

Prästabadet, Norra Barken är en badplats i Smedjebackens kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Sjöbad i inramande bryggor. Sandstrand. Gräsmatta. Grillplats. Handikappramp ner i vattnet. Omklädningshytter.

Hitta hit

Kontakta Smedjebackens kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: erik.blomquist@smedjebacken.seTel: 0240-660503

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-03Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-08Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Tillfredsställande kvalitet
 2. 2021: Dålig kvalitet
 3. 2020:Tillfredsställande kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
19:000.30.00.3Vindriktning 229grader
22:000.20.00.6Vindriktning 195grader
1:000.10.00.9Vindriktning 181grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSmedjebackens Tekniska kontorAdress Besöks­adressTelefon0240-66 00 00E-postkommun@smedjebacken.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSmedjebackens Miljö- och byggkontorAdress Miljö-och byggkontoret 777 81 SmedjebackenBesöks­adressMalmgatan 14, SmedjebackenTelefon0240-66 00 00E-postmiljobygg@smedjebacken.se
  Övrigt
  Hemsidawww.smedjebacken.seTelefon0240-660503E-posterik.blomquist@smedjebacken.se