Mossbylund

Mossbylund är en badplats i Skurups kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen Mossbylund ligger vid skånes sydkust i Skurups kommun. Det är en relativt stor badplats med i snitt 200 badande per dag. Badplatsen består av en ca 500 meter lång sandstrand med gräsbevuxna sanddynor. Havsbottnen är närmast stranden stenig men övergår på någon meters djup till att bestå av sand.

Kontakta Skurups kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kansli@skurup.seTel: 0411-536000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-02
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 14 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
09:0016.60.08.0Vindriktning 173grader
12:0016.50.011.1Vindriktning 233grader
15:0016.30.011.1Vindriktning 286grader

Dagens vattentemperatur: 10.6 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen Mossbylund är ett innanhavsbad beläget vid sydkusten i sydvästra delen av Östersjön med en en halv kilometer lång sandstrand. Badvattnet är registrerat som s.k. EU-bad av Skurups Kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ett kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Kustvattnet med badvattnet Mossbylund samt dess provtagningspunkt visas på bild, (se under Bild nedan).

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov om klassificeringen avviker från utmärkt kvalitet
  Senast uppdaterad: 2020-04-29
  Uppdaterad av: Erik Torkelsson

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSkurups Kommun, Park och FritidAdress 274 35 SkurupBesöks­adressTegelgatan 21Telefon0411-536437E-postpeter.dahl@skurup.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSkurups Kommun, Myndighetsnämnden för miljö och byggnadAdress Myndighetsenheten - miljö, 274 80 SkurupBesöks­adressStora Torggatan 4Telefon0411-536040E-posterik.torkelsson@skurup.se
  Övrigt
  Hemsidawww.skurup.seTelefon0411-536000E-postkansli@skurup.se