Vristulven, Meybobadet

Vristulven, Meybobadet är en badplats i Skövde kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Vristulven är en näringsfattig skogssjö med gott om öar, holmar och vikar som är belägen i skogsområdet Klyftamon. Berggrunden består till stor del av gnejsarter. I den norra delen påverkas sjön av Lugnåsbergets sedimenterade bergarter. På sjöns botten finns tre stycken nord-sydgående moränåsar. Sjön omges av barr och blandskogsområden. I norra delen finns ett par större mossområden. Vattenvegetationen består av rörväxter(Calamagrostis), notblomster (Lobelia),Braxengräs (Isoetes) Vattenslinga (Myriophyllum) , nate (Potamogetpn), m.fl. Total yta för avrinningsområde 1046 ha. Total sjöyta 417 ha. Medeldjup 4.8 m. Max djup 15.5 m. Höjd över havet 111.0 m. Dagens pH-värden ligger runt 6.5. Vristulven har liten påverkan av permanent boende, jordbruk, och industri. Meybobadet ligger vid sjön Vristulven cirka 25 kilometer norr om Skövde. Service: Kiosk, WC, omklädningsrum, badbrygga, separat dykbrygga, lekplats, grillstad, solskydd för barnvagnar, hjärtstartare

Kontakta Skövde kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: skovdekommun@skovde.seTel: 0500-498000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-21
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-05-29Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
7:00-2.60.01.8Vindriktning 83grader
10:00-0.40.02.0Vindriktning 84grader
13:00-0.10.12.6Vindriktning 118grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vristulven är en näringsfattig skogssjö med gott om öar, holmar och vikar som är belägen i skogsområdet Klyftamon. Berggrunden består till stor del av gnejsarter. I den norra delen påverkas sjön av Lugnåsbergets sedimenterade bergarter. På sjöns botten finns tre stycken nord-sydgående moränåsar. Sjön omges av barr och blandskogsområden. I norra delen finns ett par större mossområden. Vattenvegetationen består av rörväxter(Calamagrostis), notblomster (Lobelia),Braxengräs (Isoetes) Vattenslinga (Myriophyllum) , nate (Potamogetpn), m.fl. Total yta för avrinningsområde 1046 ha. Total sjöyta 417 ha. Medeldjup 4.8 m. Max djup 15.5 m. Höjd över havet 111.0 m. Dagens pH-värden ligger runt 6.5. Vristulven har liten påverkan av permanent boende, jordbruk, och industri.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Varje år
  Senast uppdaterad: 2023-05-12
  Uppdaterad av: Billingens fritidsområde
  Nästa uppdatering: 20240531

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSkövde kommun, FritidsavdelningenAdress 541 83 SkövdeBesöks­adressFredsgatan 4, SkövdeTelefon0500-49 80 00E-postkfn@skovde.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljösamverkan Östra SkaraborgAdress 541 83 SkövdeBesöks­adressHertig Johans Torg 2, 541 30 SkövdeTelefon0500-49 36 30E-postmiljoskaraborg@skovde.se
  Övrigt
  Hemsidawww.skovde.seTelefon0500-498000E-postskovdekommun@skovde.se