Simsjön Stora Badviken

Simsjön Stora Badviken är en badplats i Skövde kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Stora Badviken består av ca 70 meter sandstrand och rejäla gräsytor med lummig vegetation. Simsjön ingår i det delavrinningsområde som SMHI kallar för Ovan Rämjebäcken. Medelhöjden är 237 meter över havet och ytan är 42,23 kvadratkilometer. Avrinningsområdet är högsta punkten och delavrinningsområdet består mestadels av skog (38 %), öppen mark (11 %), jordbruk (38%) och sankmarker (11%). Potentiella föroreningskällor kan ev. vara dagvatten från närliggande bostadsområde annars kommer tillflödena i första hand från moss-områden norr ifrån och det finns inga enskilda avlopp som kan påverka vattenkvalitén då samtliga hushåll i närområdet har kommunalt vatten och avlopp. Vid badplatsen finns två bryggor. En vid sandstranden och en nedanför servicebyggnaden med toaletter som man kan ta sig till via en anlagd gångstig av grus. Service: 2 bryggor, WC, kiosk, servering, litet lekhus, gräsyta med två fotbollsmål. Då toalettbyggnaden ofta saknar handtvål är det bra att ta med detta.

Kontakta Skövde kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: skovdekommun@skovde.seTel: 0500-498000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-21
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
2:00-5.00.01.4Vindriktning 355grader
5:00-5.70.01.0Vindriktning 348grader
8:00-6.50.01.0Vindriktning 335grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Simsjön är en relativt liten sjö, ca 0,55 Km2. Belägen vid sydvästra Billingen, ca 5 km från Skövde centrum. Sjön är Skövdes reservvattentäkt. Vid sjön finns tre naturbad, varav den ena betecknas som Stora Badviken. Denna vik utnyttjas mest frekvent. Runt sjön förekommer fritidsbebyggelser. Viss sportfiske förekommer även i sjön. Service: bryggor, WC, kiosk, servering, minigolfbana.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Varje år
  Senast uppdaterad: 2023-05-12
  Uppdaterad av: Billingens fritidsområde
  Nästa uppdatering: 2024-05-31

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSkövde kommun, FritidsavdelningenAdress 541 83 SkövdeBesöks­adressFredsgatan 4, SkövdeTelefon0500-49 80 00E-postkfn@skovde.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljösamverkan östra SkaraborgAdress 541 83 SkövdeBesöks­adressHertig Johans Torg 2, 541 30 SkövdeTelefon0500-49 36 30E-postmiljoskaraborg@skovde.se
  Övrigt
  Hemsidawww.skovde.seTelefon0500-498000E-postskovdekommun@skovde.se