Boulognersjön

Boulognersjön är en badplats i Skövde kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Sjön utgör en del av Skövdes stadsdelspark. Badstranden är långgrund och har en sandstrand i sydväst. Sluttande klippta gräsmattor ansluter till sandstranden. I norr gränsar sjön mot brant slänt med vass och i öster mot en terrasserad slänt med gångväg utmed sjön. Flera solbryggor i trä finns i sjön. Handikappanpassad toalett finns i närheten. Dusch invid en av sandstrand, Omklädningsrum saknas. Två trappor med ledstång leder ner i vattnet i en del av stranden, Vid stora solbryggan finns en rullstolsramp för att komma ner sjön.

Hitta hit

Kontakta Skövde kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: skovdekommun@skovde.seTel: 0500-498000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-15Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-08-08Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
2023-07-31Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
2023-07-25Otjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-11Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Bra kvalitet
 2. 2021:Bra kvalitet
 3. 2020:Bra kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
11:003.50.03.6Vindriktning 118grader
14:004.20.03.6Vindriktning 123grader
17:004.60.03.8Vindriktning 136grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Boulognersjön ligger i Boulognerskogen som är en park från 1800-talets slut. Parken ligger i centrala delarna av Skövde, direkt öster om stambanan. Sjön omges av klippta gräsmattor och har en nyrenoverad sandstrand i sydväst. Solbryggor och toalett i närområdet. Dusch finns invid den ena sandstranden. Ej omklädningsrum eller dusch. Vattenprover tas varje vecka.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Uppdatering vart fjärde år då vattenkvalitén är bra.
  Senast uppdaterad: 2023-03-29
  Uppdaterad av: Natur Sektor samhällsbyggnad
  Nästa uppdatering: Sektor samhällsbyggnad

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSkövde kommun, Sektor samhällsbyggnad,Adress Fredsgatan 4, 541 83 SkövdeBesöks­adressFredsgatan 4Telefon0500-49 80 00E-postsamhallsbyggnad@skovde.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljösamverkan Östra SkaraborgAdress Hertig Johans torg 2, 541 83 SkövdeBesöks­adressHertig Johans torg 2Telefon0500-49 36 30E-postmiljoskaraborg@skovde.se
  Övrigt
  Hemsidawww.skovde.seTelefon0500-498000E-postskovdekommun@skovde.se