Skärsjön

Skärsjön är en badplats i Skinnskattebergs kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Sandstrand, gräsmatta och klippa. Omklädningshytter, WC, bryggor, hopptorn och beachvolleybollplan. Populär badplats som ligger på cykelavstånd från Skinnskattebergs tätort.

Hitta hit

Kontakta Skinnskattebergs kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommun@skinnskatteberg.seTel: 0222-51 55 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
19:000.10.03.1Vindriktning 51grader
22:00-0.20.03.2Vindriktning 53grader
1:000.70.03.3Vindriktning 56grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: 1 ggr/år
  Senast uppdaterad: 2023-07-07
  Uppdaterad av: Miljö- och byggnadskontoret, Skinnskattebergs kommun
  Nästa uppdatering: 2024

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareFörvaltningen Kultur och fritidAdress Kyrkvägen 7, Box 101, 739 22 SkinnskattebergBesöks­adressKöpingsvägen 11, SkinnskattebergTelefon0222-51 55 00E-postkommun@skinnskatteberg.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och byggnadsförvaltningenAdress Kyrkvägen 7, Box 101, 739 22 SkinnskattebergBesöks­adressKyrkvägen 7, SkinnskattebergTelefon0222-51 55 00E-postkommun@skinnskatteberg.se
  Övrigt
  Hemsidawww.skinnskatteberg.seTelefon0222-51 55 00E-postkommun@skinnskatteberg.se