Danielstens havsbad

Danielstens havsbad är en badplats i Skellefteå kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Cirka en kilometer öster om Bureå samhälle finns havsbadet. Här finns en långgrund strand med finkornig sand, volleybollplan, grillplatser, tillgänglighetsanpassad toalett och omklädningsrum.

Hitta hit

Kontakta Skellefteå kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljonamnden@skelleftea.seTel: 0910-735000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-09Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-07Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Upp­gift sak­nasIng­en blom­ning
2022-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
13:001.60.03.8Vindriktning 198grader
16:001.10.02.9Vindriktning 196grader
19:000.80.02.8Vindriktning 198grader

Dagens vattentemperatur: -0.1 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-07-15 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov
  Senast uppdaterad: 2020-03-10
  Uppdaterad av: Emil Arvidsson, Ulrika Larsson
  Nästa uppdatering: Vid behov

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKultur- och fritidskontoretAdress 931 85 SkellefteåBesöks­adressBäckgatan 1Telefon070-3997180E-postHans.o.pettersson@skelleftea.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnad, miljö Skellefteå kommunAdress 931 85 SkellefteåBesöks­adressTrädgårdsgatan 1Telefon0910-735000E-postbygg-ochmiljo.namnden@skelleftea.se
  Övrigt
  Hemsidawww.skelleftea.seTelefon0910-735000E-postmiljonamnden@skelleftea.se