Byske Havsbad

Byske Havsbad är en badplats i Skellefteå kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Byske havsbad ligger i Byske samhälle vid Byske camping ca 31 km nordöst om Skellefteå. Stranden består av en ca 500 m lång sandstrand som är ca 30 m i medelbredd. Badet är långgrunt och består av sandbotten hela vägen ut till djupt vatten. Badplatsen avgränsas av en pir i söder och en liten bäck som mynnar på stranden i norr. Hundar får ej rastas på badplatsen utan det finns en särskild hundbadstrand på södra sidan om piren. På stranden finns toaletter och handikapptoalett, strandduschar, badbrygga med rutschbana som kan användas även av personer i rullstol och personer med nedsatt syn, grillplatser och vindskydd, volleybollnät, lekplats, jättehoppkudde, sopkärl och en gästhamn med 4 st. platser för mindre båtar. I anslutning till stranden finns Strandservice som har uthyrning av trampbåtar, kanoter, solsängar, bollar, badminton, speedminton, pingis ochcyklar. Äventyrsgolf, kiosk, restaurang, café och BMX-bana finns i närheten. Hjärtstartare finns i campingens reception.

Kontakta Skellefteå kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljonamnden@skelleftea.seTel: 0910-735000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-07
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 20 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
1:00-10.70.00.9Vindriktning 324grader
4:00-10.50.01.0Vindriktning 315grader
7:00-10.30.00.8Vindriktning 318grader

Dagens vattentemperatur: -0.2 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Kvalitet: Byske havsbad ligger vid vattenförekomsten Byskefjärden (EU_CD: SE645500-212000) som har måttlig ekologisk status i den preliminära klassningen från 2015. Den kemiska statusen exklusive kvicksilver uppnår ej god status beroende på internationella luftnedfall och rester i bottensedimenten från tidigare industriverksamheter vid Ytterstfors på södra sidan om piren och Byskeälven. Dessa ämnen påverkar inte badvattenkvaliteten på något sätt. Den lilla bäcken som mynnar på strandens norra del är ingen vattenförekomst och har därför inte klassats till någon ekologisk status.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-07-15 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Enskild avlopp

  Sommarstugeområdet nord till nordöst om badplatsen har enskild avloppet varav hälften är gjorda före 1987.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vart fjärde år eller vid behov
Senast uppdaterad: 2020-11-30
Uppdaterad av: Ulrika Larsson
Nästa uppdatering: 2019-06-15

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareFritid SkellefteåAdress 931 85 SkellefteåBesöks­adressBäckgatan 1Telefon070-3997180E-postHans.o.pettersson@skelleftea.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnad, miljö Skellefteå kommunAdress 931 85 SkellefteåBesöks­adressTrädgårdsgatan 7Telefon0910-735000E-postbygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se
Övrigt
Hemsidawww.skelleftea.seTelefon0910-735000E-postmiljonamnden@skelleftea.se