Burträsk Långnäsbadet

Burträsk Långnäsbadet är en badplats i Skellefteå kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Från väg 364, i Ljusrotet mellan Lappvattnet och Bodbysund, hittar vi skyltning till badet som är en del av Burträsket. Sandstranden, som sträcker sig mer än 500 meter, är barnvänlig och passar bra för olika aktiviteter, bland annat beachvolley. Badet är relativt långgrunt.

Kontakta Skellefteå kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljonamnden@skelleftea.seTel: 0910-735000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-07
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
23:00-6.90.12.4Vindriktning 348grader
2:00-10.40.03.2Vindriktning 341grader
5:00-10.50.02.9Vindriktning 345grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-07-15 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov
Senast uppdaterad: 2020-03-05
Uppdaterad av: Emil Arvidsson, Ulrika Larsson
Nästa uppdatering: Vid behov

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnad, miljö Skellefteå kommunAdress 931 85 SkellefteåBesöks­adressTrädgårdsgatan 7Telefon0910-735000E-postbygg-ochmiljo.namnden@skelleftea.se
Övrigt
Hemsidawww.skelleftea.seTelefon0910-735000E-postmiljonamnden@skelleftea.se