Boviksbadet

Boviksbadet är en badplats i Skellefteå kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Boviksbadet ligger i Rannersviken i Boviksfjärden ca 12 km nordöst om Skellefteå. Badplatsen består av en sandstrand som är ca 220 m lång och ca 45 m i medelbredd. Det finns även en smalare sandstrand med inslag av större sten nedanför campingplatsen öster om den stora stranden. Badet är långgrunt och botten består av sand hela vägen ut till djupt vatten. Havsströmmar och landhöjning gör att det hela tiden byggs på med sand i viken. Hundar är förbjudna på badplatsen, men det finns en uppskyltad hundbadstrand precis öster om campingen. Vid badet finns toaletter, omklädningsrum, lekplats och en träkonstruktion för framkomlighet mellan dessa. Det finns grillplatser och vindskydd, kiosk, minigolfbanor, volleybollnät, sopkärl och en brygga att anlägga vid för de allra flesta storlekar på fritidsbåtar. På campingplatsen finns en servicebyggnad med toaletter och dusch, kök med spis och mikro och en servicebutik och servering med enklare rätter. Hjärtstartare finns vid campingens reception.

Kontakta Skellefteå kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljonamnden@skelleftea.seTel: 0910-735000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-07
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 20 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
1:00-11.10.01.3Vindriktning 251grader
4:00-11.10.01.3Vindriktning 246grader
7:00-11.40.01.2Vindriktning 251grader

Dagens vattentemperatur: -0.2 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Kvalitet: Boviksbadet ligger vid vattenförekomsten Boviksfjärden (EU_CD: SE644730-210650) som har fått God ekologisk status i den preliminära klassningen 2015. Parametrarna för fosfor och kväve är något förhöjda vid mätningar mellan 2011 och 2013. Under 2014 har avlopp och vatten för permanentboende och sommarstugor runt Boviksfjärden samt campingplatsen kopplats till det kommunala ledningsnätet. Den kemiska statusen exklusive kvicksilver är inte klassad i Boviksfjärden. Den lilla bäck som mynnar på badstranden är ingen vattenförekomst och har därför inte klassats till någon ekologisk status.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-07-15 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov
Senast uppdaterad: 2020-03-05
Uppdaterad av: Emil Arvidsson
Nästa uppdatering: Vid behov

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareKultur- och fritidskontoretAdress 931 85 SkellefteåBesöks­adressBäckgatan 1Telefon070-3997180E-posthans.o.pettersson@skelleftea.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnad, miljö Skellefteå kommunAdress 931 85 SkellefteåBesöks­adressTrädgårdsgatan 7Telefon0910-73500E-postbygg-ochmiljo.namnden@skelleftea.se
Övrigt
Hemsidawww.skelleftea.seTelefon0910-735000E-postmiljonamnden@skelleftea.se