Skepparp

Skepparp är en badplats i Simrishamns kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger vid Haväng i Simrishamns kommun och består av en flera kilometer lång och bred sandstrand med vit och finkornig sand. Badplatsens norra del ingår i Ravlunda skjutfält. Vattenbrynet är bitvis grusigt och ett fåtal block ligger i vattnet. Badplatsen ligger i ett naturreservat som främst utgörs av ett dynlandskap. Badet är långgrunt med livliga strömförhållanden. Badplatsen är mycket välbesökt. Badplatsen ligger på statligt ägd mark och bad sker på allemansrättens villkor.

Hitta hit

Kontakta Simrishamns kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kontakt@simrishamn.seTel: 0414-819000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-15Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Tillfredsställande kvalitet
 2. 2021:Bra kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
1:006.90.02.4Vindriktning 39grader
4:007.20.02.1Vindriktning 72grader
7:007.40.02.2Vindriktning 85grader

Dagens vattentemperatur *: 4.3°C

* Under första halvan av april 2024 hämtas inte prognoser för vattentemperatur dagligen på grund av byte av teknisk lösning. Den aktuella prognosen hämtades: 2024-04-16. Väderprognosen uppdateras var fjärde timme.

Badplatsen ligger längs Skånes sydöstra kust och består av en lång vit sandstrand. Kustens sandstränder är vackra men man ska se upp för starka havsströmmar.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

 1. 1. Verkeåns mynning.

  Badplatsen kan eventuellt påverkas av Verkeån som mynnar vid badplatsen. Verkeån rinner till stor del genom skogsmark med ett visst inslag av betesmarker samt har koppling till enskilda avlopp.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Åtgärdsförslag
  1. Ravlunda reningsvark ska läggas ner och allt avloppsvatten från Ravlunda ska ledas till Kivik. Minimera risken för bräddning av avloppsvatten.

   Ansvarig utförare: Simrihamns kommun.

  2. Fortsatt kontinuerlig kontroll av enskilda avlopp.

   Ansvarig utförare: Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

  Vidtagna åtgärder
  1. Ravlunda avloppsreningsverk är utbyggt för några år sedan.

   Ansvarig utförare: Simrishamns kommun

 2. 2. Klammers bäcks mynning.

  Badplatsen kan eventuellt påverkas av Klammersbäck som mynnar vid badplatsens södra gräns. Renat vatten från avloppsreningsverket i Ravlunda släpps ut i ån. Ån omges övervägande av skog och betesmarker.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Åtgärdsförslag
  1. Ravlunda reningsvark ska läggas ner och allt avloppsvatten från Ravlunda ska ledas till Kivik. Minimera risken för bräddning av avloppsvatten.

   Ansvarig utförare: Simrishamns kommun.

  Vidtagna åtgärder
  1. Ravlunda avloppsreningsverk är utbyggt för några år sedan.

   Ansvarig utförare: Simrishamns kommun

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vart fjärde år inför badsäsongen.
Senast uppdaterad: 2022-01-26
Uppdaterad av: Maria Adolfsson
Nästa uppdatering: 2024-06-01

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareSimrishamns kommunAdress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 272 80 SimrishamnBesöks­adressBjörkegrenska gården, Storg. 22Telefon0414-81 90 00E-postkontakt@simrishamn.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetYstad-Österlenregionens miljöförbundAdress Östra Utfartsvägen 2, 273 36 TomelillaBesöks­adressÖstra Utfartsvägen 2, 273 36 TomelillaTelefon0417-57 35 00E-postexp@ystadosterlenmiljo.se
Övrigt
Hemsidawww.simrishamn.seTelefon0414-819000E-postkontakt@simrishamn.se