Rörum, Knäbäckshusen

Rörum, Knäbäckshusen är en badplats i Simrishamns kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger vid Knäbäckshusen i Simrishamns kommun och består av en lång sandstrand som ligger i anslutning till Stenshuvuds nationalpark. Sandstranden utgörs av vit och finkornig sand, i vattenbrynet ligger lite småsten. På några ställen ligger block i vattnet. Badet är långgrunt med livliga strömförhållanden. Badplatsen ligger på både privat mark men även på Simrishamns kommuns mark. Bad sker med allemansrättens villkor.

Kontakta Simrishamns kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. • Tel: 0414-819000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-27Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
19:0012.60.04.0Vindriktning 229grader
22:009.70.03.1Vindriktning 237grader
01:009.10.02.8Vindriktning 238grader

Dagens vattentemperatur: 12.6 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen ligger längs Skånes sydöstra kust och består av en flera kilometer lång vit sandstrand. Kustens sandstränder är vackra men man ska se upp för starka havsströmmar.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Rörums norra ås mynning.

  Rörums norra å mynnar i norra delen av badplatsen. Ån rinner till största delen genom skogsmark. I avrinningsområde finns ett mindre antal enskilda avlopp.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Åtgärdsförslag
  1. Ystad-Österlenregionens miljöförbund inventerar enskilda avlopp löpande och förelägger fastighetsägare att åtgärda.

   Ansvarig utförare: Ystad-Österlenregionens miljöförbund

  Vidtagna åtgärder
  1. Rörums sommarby som ligger i badplatsens närområde är anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

   Ansvarig utförare: Simrishamns kommun

 2. 2. Rörums södra ås mynning.

  Rörums södra å mynnar i södra delen av badplatsen. Ån rinner genom skogsmark och jordbruksmark. I avrinningsområde finns ett stort antal enskilda avlopp som inte är godkända.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Åtgärdsförslag
  1. Ystad-Österlenregionens miljöförbund inventerar enskilda avlopp löpande och förelägger fastighetsägare att åtgärda.

   Ansvarig utförare: Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vart fjärde år inför badsäsongen.
Senast uppdaterad: 2022-01-12
Uppdaterad av: Maria Adolfsson
Nästa uppdatering: 2024-06-01

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareSimrishamns kommunAdress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 272 80 SimrishamnBesöks­adressBjörkegrenska gården, Storg. 22Telefon0414-81 90 00E-postkontakt@simrishamn.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetYstad-Österlenregionens miljöförbundAdress Östra Utfartsvägen 2, 273 36 TomelillaBesöks­adressÖstra Utfartsvägen 2, 273 36 TomelillaTelefon0417-57 35 00E-postexp@ystadosterlenmiljo.se
Övrigt
Hemsidawww.simrishamn.seTelefon0414-819000