Gyllebosjön

Gyllebosjön är en badplats i Simrishamns kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badet vid Gyllebosjön är det enda insjöbadet i Simrishamns kommun. Badet ligger i ett naturreservat med stora värden i ädellövskog. På platsen finns brygga och tillgänglighetsanpassade lösningar. Här kan du dessutom bada bastu. Under sommartid är det öppet i den lilla kiosken. Badplatsen ligger på statlig mark och bad sker på allemansrättens villkor.

Kontakta Simrishamns kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. • Tel: 0414-819000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-27Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Ny badplats
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ny badplats
 2. 2020: Ny badplats
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
21:0011.10.02.1Vindriktning 248grader
00:0010.00.02.1Vindriktning 260grader
03:0011.00.02.1Vindriktning 280grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badet är Simrishamns kommuns enda bad i insjövatten. Här finns en liten fin sandstrand med en trevlig brygga inne i en naturmiljö med skyddad ädellövskog. Badet har viss tillgänglighetsanpassning. På badet finns klippta gräsytor. Badet ligger i naturreservat Gyllebosjön.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart fjärde år inför badsäsongen.
  Senast uppdaterad: 2022-01-12
  Uppdaterad av: Maria Adolfsson
  Nästa uppdatering: 2024-06-01

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSimrishamns kommunAdress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 272 80 SimrishamnBesöks­adressBjörkegrenska gården, Storg. 22Telefon0414-819000E-postkontakt@simrishamn.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetYstad-Österlensregionens miljöförbundAdress Östra Utfartsvägen 2, 273 36 TomelillaBesöks­adressÖstra utfartsvägen 2, 273 36 TomelillaTelefon0414-573500E-postexp@ystadosterlenmiljo.se
  Övrigt
  Hemsidawww.simrishamn.seTelefon0414-819000