Baskemölla

Baskemölla är en badplats i Simrishamns kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger strax norr om Baskemölla. Badet kan liknas vid en konstgjord lagun genom att en anlagd pirarm sträcker sig ut och därmed hindrar vågorna från havet. Bakom pirarmen är vattnet lugnt. Badet är välbesökt av framförallt barnfamiljer. Badplatsen ligger på privat mark och bad sker på allemansrättens villkor.

Kontakta Simrishamns kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kontakt@simrishamn.seTel: 0414-819000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-14
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 12.9 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2022-08-15Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Ny badplats
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ny badplats
 2. 2020: Ny badplats
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
09:0015.70.03.5Vindriktning 268grader
12:0017.80.03.6Vindriktning 273grader
15:0017.30.03.2Vindriktning 264grader

Dagens vattentemperatur: 14.6 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen ligger längs Skånes sydöstra kust och består av en relativt liten skyddad sandstrand. På platsen har en gång en konstgjord pirarm anlagts vilket gör att den lilla sandstranden ligger som i en lagun skyddad från vågor och starka strömmar. Badet är barnvänligt på grund av det skyddade läget. Utanför pirarmen finns klippor. På badet finns klippta gräsytor.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Mynningen av Oderbäcken

  Eventuellt kan åvattnet föra med sig förorenat vatten från inlandet.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Åtgärdsförslag
  1. Fortsatt kontroll av otjänliga enskilda avlopp.

   Ansvarig utförare: Miljöförbundet

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vart fjärde år inför badsäsongen.
Senast uppdaterad: 2022-01-12
Uppdaterad av: Maria Adolfsson
Nästa uppdatering: 2024-06-01

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareSimrishamns kommunAdress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 272 80 SimrishamnBesöks­adressBjörkegrenska gården, Storg 22Telefon0414-819000E-postkontakt@simrishamn.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetYstad-Österlenregionens miljöförbundAdress Östra Utfartsvägen 2, 273 36 TomelillaBesöks­adressÖstra Utfartsvägen 2, 273 36 TomelillaTelefon0417-573500E-postexp@ystadosterlenmiljo.se
Övrigt
Hemsidawww.simrishamn.seTelefon0414-819000E-postkontakt@simrishamn.se