Steningebadet

Steningebadet är en badplats i Sigtuna kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Sandstrand med brygga och större gräsytor ovanför stranden.

Kontakta Sigtuna kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: tapani.roytta@sigtuna.seTel: 08-59783345

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-05-31Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-23Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2021-06-23Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-05-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Otillräckligt provtagen
 2. 2020: Otillräckligt provtagen
 3. 2019: Otillräckligt provtagen
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:0011.20.01.8Vindriktning 36grader
23:008.40.01.0Vindriktning 321grader
02:006.40.01.4Vindriktning 347grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Strandbad vid Mälaren.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: årligen
  Senast uppdaterad: 2022-07-20
  Uppdaterad av: Tapani Röyttä
  Nästa uppdatering: 2020

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSigtuna kommunAdress Kultur och fritidsförvaltningenBesöks­adress195 85 MärstaTelefon08/591 260 00E-postkulturoch fritid@sigtuna.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSigtuna kommunAdress Miljö och hälsoskyddsförvaltningenBesöks­adress195 85 MärstaTelefon08/591 260 00E-postmiljooch halsa@sigtuna.se
  Övrigt
  Hemsidawww.sigtuna.seTelefon08-59783345E-posttapani.roytta@sigtuna.se