Skärsjön

Skärsjön är en badplats i Sävsjö kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kontakta Sävsjö kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljobygg@savsjo.seTel: 0382-15265

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-08
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-21Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Ej klassificerad
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
02:009.80.01.8Vindriktning 183grader
05:0010.40.01.5Vindriktning 162grader
08:0012.40.01.3Vindriktning 157grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Brygga, hopptorn på flytbrygga, omklädningshytt, torrtoalett samt gräsytor. http://www.savsjo.se/kultur--fritid/idrott-och-friluftsliv/badplatser.html

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Inför varje badsäsong
  Senast uppdaterad: 2015-06-29
  Uppdaterad av: Myndighetsförvaltningen
  Nästa uppdatering: 2016

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKultur- och fritidsförvaltningen, Sävsjö kommunAdress Djurgårdsgatan 1Besöks­adressDjurgårdsgatan 1Telefon0382- 152 00E-postinfo@savsjo.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMyndighetsförvaltningen, Sävsjö kommunAdress Djurgårdsgatan 1Besöks­adressDjurgårdsgatan 1Telefon0382- 152 00E-postinfo@savsjo.se
  Övrigt
  Hemsidawww.savsjo.seTelefon0382-15265E-postmiljobygg@savsjo.se