Solvarbo, Dammsjön

Solvarbo, Dammsjön är en badplats i Säters kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger i sjön Dammsjön, ca 2,5 km söder om byn Solvarbo, Säters kommun. Stranden är ca 250 m lång och mycket långgrund. Detta i kombination med att bottenmaterialet består av fin sand har lett till att badet vid god väderlek kan vara mycket välbesökt (>200 badande/dag).

Kontakta Säters kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommun@sater.seTel: 0225-55000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-08
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-08-02Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-07-05Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021: Otillräckligt provtagen
 3. 2020: Otillräckligt provtagen
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
23:00-2.00.12.5Vindriktning 11grader
2:00-4.60.02.8Vindriktning 339grader
5:00-4.60.02.7Vindriktning 337grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

"Badvattnet ""Solvarbo, Dammsjön"" är en relativt liten, näringsfattig skogssjö. Omgivningarna består till största delen av tallbevuxen sandig skogsmark, samt sommarstugetomter. Eftersom antalet badande tidvis kan vara stort har badplatsen registrerats som s.k.EU-bad av Säters kommun. Badvattenkvaliteten har de senaste åren bedömts som utmärkt. Inga påtagliga riskfaktorer finns förutom möjligen enskilda avlopp. Restriktioner för wc-avlopp finns dock i områdesbestämmelser."

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart fjärde år - utmärkt vattenkvalitet och låga föroreningsrisker
  Senast uppdaterad: 2015-06-23
  Uppdaterad av: Staffan Jansson
  Nästa uppdatering: 2019-03-22

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareGatu- och fastighetsenheten, Säters kommunAdress Box 300, 783 27 SäterBesöks­adressVästra Långgatan 6Telefon0225-551 48E-postmikael.spjut@kommun.sater.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och byggenheten, Säters kommunAdress Box 300, 783 27 SäterBesöks­adressVästra Långgatan 12Telefon0225-551 30E-postmiljo@sater.se
  Övrigt
  Hemsidahttp://www.sater.seTelefon0225-55000E-postkommun@sater.se