Ljusternbadet

Ljusternbadet är en badplats i Säters kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger i sjön Ljustern, en dryg kilometer söder om staden Säters centrala delar. Den består av en ca 150 m lång sandstrand, med intilliggande gräsytor och i de södra delarna även vissa klipphällar. Badet är i de flesta delarna relativt långgrunt .

Hitta hit

Kontakta Säters kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommun@sater.seTel: 0225-55000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-08-02Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-07-05Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021: Otillräckligt provtagen
 3. 2020: Otillräckligt provtagen
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
1:00-0.10.03.4Vindriktning 65grader
4:00-0.00.03.2Vindriktning 60grader
7:000.00.03.1Vindriktning 55grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Ljustern är en mellanstor sjö belägen alldes vid staden Säter i Ljusteråns vattensystem. Själva badplatsen ligger vid campingen ca 1km söder om centrum. Vid varmt väder kan badet ha tämligen många besökare (>200/dag) och det har därför rapporterats som s.k. EU-bad av kommunen. Badvattenkvaliteten har de senaste åren klassats som utmärkt. Föroreningsrisken bedöms generellt som låg och utgörs främst av risken för utsläpp från enskilda avlopp eller det kommunala nätet vid särskilda händelser.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart fjärde år - utmärkt vattenkvalitet och låga föroreningsrisker
  Senast uppdaterad: 2015-06-23
  Uppdaterad av: Staffan Jansson
  Nästa uppdatering: 2019-03-23

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareGatu- och fastighetsenheten, Säters kommunAdress Box 300, 783 27 SäterBesöks­adressVästra Långgatan 6Telefon0225-551 48E-postmikael.spjut@kommun.sater.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och byggkontoret, Säters kommunAdress Box 300, 783 27 SäterBesöks­adressVästra Långgatan 12Telefon0225-551 30E-postmiljo@sater.se
  Övrigt
  Hemsidahttp://www.sater.seTelefon0225-55000E-postkommun@sater.se