Högbobadet

Högbobadet är en badplats i Sandvikens kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kontakta Sandvikens kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kultur.fritidsnamnden@sandviken.seTel: 026-240000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-21
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Upp­gift sak­nas
 • Vatten­temp­eratur: 18.7 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-03Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
2023-07-18Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
2023-07-10Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-04Otjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-08-15Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Dålig kvalitet
 2. 2021: Dålig kvalitet
 3. 2020:Bra kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
23:00-1.80.01.9Vindriktning 48grader
2:00-1.50.01.6Vindriktning 56grader
5:00-1.80.13.4Vindriktning 35grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareHögbo Bruks ABAdress Box 136, 811 22 SandvikenBesöks­adressHans Hiertas väg 6, 811 92 SandvikenTelefon026-24 21 00E-posthogbobruk@sandviken.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnadsförvaltningenAdress 811 80 SandvikenBesöks­adressOdengatan 37Telefon026-24 00 00E-postsamhallsbyggnadsnamnden@sandviken.se
  Övrigt
  Hemsidahttp://www.sandviken.seTelefon026-240000E-postkultur.fritidsnamnden@sandviken.se