Möllebadet

Möllebadet är en badplats i Salems kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Möllebadet är den enda kommunala badplatsen i Salems kommun.

Kontakta Salems kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@salem.seTel: 08-53259800

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-01
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 20.7 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-07Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2022-06-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Ej klassificerad
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ej klassificerad
 2. 2020: Ej klassificerad
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
09:0012.30.12.4Vindriktning 202grader
12:0010.91.32.9Vindriktning 161grader
15:009.62.42.3Vindriktning 46grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2020-06-02
  Uppdaterad av: Robert Eriksson

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareMiljö- och samhällsbyggnadsförvaltningenAdress Salems kommun, Säby torg 16, 144 80, RönningeBesöks­adressSalems kommun, Säby torg 16, 144 80, RönningeTelefon08-532 598 00E-postinfo@salem.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetBygg- och miljöenhetenAdress Salems kommun, Säby torg 16, 144 80, RönningeBesöks­adressSalems kommun, Säby torg 16, 144 80, RönningeTelefon08-532 598 00E-postmsb@salem.se
  Övrigt
  Hemsidawww.salem.seTelefon08-53259800E-postinfo@salem.se