Byälven, Sandbackens badplats

Byälven, Sandbackens badplats är en badplats i Säffle kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

består mesta av sand och klippor även gräsytor finns.

Kontakta Säffle kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. • Tel: 0533-681750

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-22Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2021-08-10Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2021-07-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-06-22Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
01:0010.20.01.6Vindriktning 110grader
04:0010.40.01.9Vindriktning 113grader
07:0015.60.01.8Vindriktning 155grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen är belägen ngn. km. norr om Säffle i en vik av Byälven med sandstrand. Vid badet finns hopptorn och bryggor i formation med grunddel.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2011-03-23

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTeknik o fritidsförvaltningenAdress Besöks­adressTelefon0533-681662E-postinge.larsson@saffle.se
  Övrigt
  Hemsidawww.saffle.seTelefon0533-681750