Pite Havsbad

Pite Havsbad är en badplats i Piteå kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen är ett havsbad vid Piteälvens mynning med en ca 1 km lång sandstrand. Badet är mycket långgrunt och har sandbotten med inslag av lera(?). Badplatsen är en del av anläggningen Pite Havsbad med både camping-, hotell- och nöjesverksamhet. Planerade provtagningsdagar 2021 är 5/7, 19/7, 26/7, 28/7, 2/8, 4/8, 9/8 samt 11/8

Hitta hit

Kontakta Piteå kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljo@pitea.seTel: 0911-696000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-09Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Bra kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
16:00-1.10.01.0Vindriktning 193grader
19:00-2.90.01.1Vindriktning 239grader
22:00-4.70.01.1Vindriktning 244grader

Dagens vattentemperatur: -0.1 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen är ett havsbad vid Piteälvens mynning i Piteå kommun med en ca 1 km lång sandstrand. Den är klassad som ett EU-bad av Piteå kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet är en del av ytvattenförekomsten i Bondöfjärden, registrerad enligt ramdirektivet om vatten.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-07-15 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Piteås Hamn

  Lastning och lossning av lastfartyg vid kaj.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 2. 2. Piteälvens utlopp

  Älven passerar många stadsdelar och verksamheter innan den rinner ut i havet vid havsbadet

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 3. 3. Sjöfart (fritidsbåtar, fraktfartyg och kryssningsfartyg)Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 4. 4. Havsbadets egen anläggning

  En av landets största camping- och fritidsanläggningar

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: 4 år
Senast uppdaterad: 2020-02-14
Uppdaterad av: Ulf Isaksson
Nästa uppdatering: 2024-02-14

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövarePite Havsbad ABAdress Box 815, 941 28 PiteåBesöks­adressPite Havsbad, PiteåTelefon0911-327 00E-postinfo@pite-havsbad.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö- och tillsynsnämndenAdress Box 37, 941 21 PiteåBesöks­adressVästergatan 10Telefon0911-69 60 00E-postsam.adminenhet@pitea.se
Övrigt
Hemsidawww.pitea.seTelefon0911-696000E-postmiljo@pitea.se