Gläntan, Bondöfjärden

Gläntan, Bondöfjärden är en badplats i Piteå kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger på Sandängesstranden i Piteå kommun, ett område som numera är ett kommunalt naturreservat. Badet är mycket långgrunt med en ca 2 km lång sandstrand och sandbotten, med vissa inslag av lera. Bakom stranden finns sanddyner som övergår i en tallbevuxen sandhed. Planerade provtagningsdagar 2021 är 5/7, 19/7, 26/7, 28/7, 2/8, 4/8, 9/8 samt 11/8

Hitta hit

Kontakta Piteå kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljo@pitea.seTel: 0911-696000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Bra kvalitet
 3. 2020:Bra kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
9:000.50.04.4Vindriktning 168grader
12:001.10.04.0Vindriktning 190grader
15:00-2.30.01.9Vindriktning 68grader

Dagens vattentemperatur: -0.1 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Gläntan är ett havsbad med sandstrand nära Piteåälvens mynning i Piteå kommun. Badplatsen ligger i det blivande naturreservatet Sandängesstranden och är klassad som ett EU-bad av Piteå kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet är en del av ytvattenförekomsten i Bondöfjärden, rapporterad enligt ramdirektivet om vatten.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-07-15 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Båttrafik

  Till och från hamnen. Lastfartyg som anlöper handelshamnen. En del fritidsbåtar förekommer också

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 2. 2. Pite hamn med intilliggande industriell verksamhet, bl.a. en oljedepå

  Trafik till och från hamnen med gods, Lastning och lossning av gods.Hamnen är under utbyggnad samt att mer industrimark håller på att iordningsställas för etablering av företag där.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: 4 år
Senast uppdaterad: 2020-02-14
Nästa uppdatering: 2024-02-14

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövarePiteå kommunAdress Box 37, 941 21 PiteåBesöks­adressVästergatan 10Telefon0911-69 60 00E-postsam.adminenhet@pitea.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö- och tillsynsnämndenAdress Box 37, 941 21 PiteåBesöks­adressVästergatan 10Telefon0911-69 60 00E-postsam.adminenhet@pitea.se
Övrigt
Hemsidawww.pitea.seTelefon0911-696000E-postmiljo@pitea.se