Kåsjön, barnbryggan

Kåsjön, barnbryggan är en badplats i Partille kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger i Kåsjön, Partille kommun. Det är en relativt stor badplats med i snitt 300 badande per dag. Badet består av en ca 150 meter lång strand, stora gräsytor samt lite klippor. Badet är långgrunt på somliga ställen.

Kontakta Partille kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kundcenter@partille.seTel: 031-7921000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-02
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Upp­gift sak­nas
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-18Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-12Otjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-06-28Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-06-07Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
1:000.80.03.5Vindriktning 54grader
4:001.00.03.5Vindriktning 54grader
7:001.10.03.8Vindriktning 53grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Kåsjön är en naturlig sjö som är 1 kvadratkilometer stor. Sjöns huvudavrinningsområde är Göta Älv. Vid badplatsen finns större gräsytor. Bryggor finns.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Uppdatering vart 4:e år pga utmärkt badvattenkvalitet under många år.
  Senast uppdaterad: 2023-05-26
  Uppdaterad av: Lars Claesson
  Nästa uppdatering: 2016-03-21

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKultur- och fritidsförvaltningen, Partille KommunAdress 433 82 PartilleBesöks­adressGamla Kronvägen 56Telefon031-792 17 99E-postlars.claesson@partille.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöenheten, Partille KommunAdress 433 82 PartilleBesöks­adressGamla Kronvägen 34Telefon031-792 10 00E-postkundcenter@partille.se
  Övrigt
  Hemsidawww.partille.seTelefon031-7921000E-postkundcenter@partille.se